Tampereen kaupungin tiedote 31.5.

Osaamis- ja elinkeinolautakunta päätti ylimääräisessä kokouksessaan 29.5.2012 esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle vuodelle 2012 asetetun säästötavoitteen saavuttamista seuraavin keinoin:

Ammatillisen koulutuksen (TAO) lähiopetusta ja opetuksen tukipalveluita vähennetään maltillisesti. Arvioitu vaikutus on 600 000 euroa. TAO:n hankinnoista säästetään noin 200 000 euroa.

Lukio-opetuksen kurssitarjontaa esitetään vähennettäväksi. Arvioitu vaikutus on 150 000 euroa. Lukiokoulutuksen hankinnoista säästetään 100 000 euroa.

Toisen asteen koulutushankkeita karsitaan noin 90 000 euron edestä ja kaikissa muissa pienemmissä menoissa säästetään arviolta 120 000 euroa.

Muita palvelukokonaisuuksia koskevat säästöesitykset ovat:

Oppimisympäristöjen kehittämisen strategisesta Top School-hankkeesta vähennetään 15 000 euroa tiettyjä hankkeita lykkäämällä. Muista osaamisen edistämisen palveluista vähennetään 5000 euroa. Elinkeinojen edistämisestä vähennetään 20 000 euroa.

Yhteensä Osaamis- ja elinkeinolautakunnan säästöesitys onkaupunginhallituksen velvoittama 1,3 miljoonaa euroa. Tarvittavat muutokset vuoden 2012 palvelusopimuksiin käsitellään lautakunnan elokuun kokouksessa.

Lautakunta ilmaisi huolensa säästöjen vaikutuksista nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja lisäsi päätökseen yksimielisesti ponnen, jossa lautakunta esittää, että Tampereen kaupunki kartoittaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kokonaisuuden ja laatii kehittämissuunnitelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunkikonsernin säästötoimenpiteiden kohdennuksen ja toteutuksen yhteydessä arvioidaan ja huomioidaan erikseen säästöjen vaikutukset syrjäytymisen ehkäisyyn.

Apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen mukaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kokonaisuuden kartoitus ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulman sisällyttäminen päätöksentekoon varmistavat sen, että säästötoimenpiteiden negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida.

Teksti: Ari Järvelä

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen puh. 040 806 2576