Tampereen vihreät ry iloitsee maahanmuuttajanuorten työllistymisestä Tampereen kaupungin kesätöihin kesällä 2010.

Vihreä valtuustoryhmä teki keväällä 2009 aloitteen maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseksi väestöpohjaa vastaavalla suhteella Tampereen kaupungin kesätöihin. Vaikka kesätyöntekijöiden määrää laskettiin säästösyistä radikaalisti, ottivat viranhaltijat aloitteen tosissaan. Maahanmuuttajataustaisia nuoria työllistyi kesätöihin kesällä 2010 kymmenen henkilöä, kesätyöntekijöitä oli  kaikkiaan  noin 350″.

Vaikka määrä ei ole suuri, on se merkittävä niin kaupungille kuin nuorille ja heidän perheilleen” iloitsee Tampereen vihreiden puheenjohtaja Päivi Sinkkonen ja kiittää niitä kaupungin työntekijöitä, jotka ovat osallistuneet kesätyöntekijöiden rekrytointiin. “Työllistyminen ehkäisee parhaiten syrjäytymistä. Työpaikan saaminen on kuitenkin maahanmuuttajataustaiselle vaikeaa: maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten työttömyysprosentti on edelleen yli kaksinkertainen muuhun työikäiseen väestöön verrattuna”, huomauttaa Sinkkonen.

“Tällainen työllistäminen on hyvä esimerkki vihreiden kannattamasta rakentavavasta ja osallistavasta maahanmuuttomyönteisyydestä, jossa ihmisille luodaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Olemme ylpeitä Tampereen kaupungista, joka antoi hyvän esimerkin muille työnantajille ja onnistui suoriutumaan tehtävästä haastavassa taloustilanteessa”, toteaa Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Lisätiedot:
Päivi Sinkkonen
Puheenjohtaja, Tampereen vihreät ry

Olli-Poika Parviainen
Puheenjohtaja, Tampereen vihreä valtuustoryhmä
opp(at)vihreat.fi