Tiedote 23.5.2018

Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen vaatii ensihoitajien kohtaamaan väkivaltaan puuttumista rikoslain muutoksella. Ensihoitotyötä tekevän pahoinpitelystä rangaistaan tällä hetkellä vain pahoinpitelyrikoksena. Vastaavasti julkista valtaa käyttävän virkamiehen, kuten poliisin, väkivaltaisesta vastustamisesta seuraa kovempi rangaistus.

– Ensihoitajan työ on vaativaa ja siinä joutuu kohtaamaan vaikeita tilanteita ja asioita. Kyse on ihmishenkien pelastamisesta. Vähemmän tunnettu tosiasia on, että ensihoitajien työhön liittyy myös varsin korkea väkivallan uhka., Parviainen sanoo.

Suomessakin on tapahtunut vakavia loukkaantumisia ensihoitotehtävissä, kun ensihoitajien kimppuun on käyty. Ensihoitoalan Liiton vuonna 2018 teettämään kyselyyn vastanneista yli 90 % oli kohdannut uhka- ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli pahoinpidelty työssään. Lähes puolet näistä tilanteista jäi johtamatta toimenpiteisiin.

– Hallituksen tulee käynnistää lakimuutoksen valmistelu. Kysymys ei ole rahasta vaan tahdosta, Parviainen toteaa.

Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto ja Tehy vaativat nyt rikoslakiin muutosta, jossa ensihoitotyötä tekeviä kohtaan väkivaltaisesti käyttäytyminen rinnastettaisiin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

– Tämä korostaisi ensihoitajan työn merkitystä, suojaisi heitä jo ennalta ja ehkäisisi uhkatilanteita. Maailmalla vastaavista muutoksista on hyviä kokemuksia, Parviainen toteaa.

Parviainen jätti tänään kirjallisen kysymyksen asiasta. Tamperelainen Parviainen on vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja ja jäsen sisäisen turvallisuuden ja pelastusalan asioita käsittelevässä hallintovaliokunnassa.

Lisätietoja

Olli-Poika Parviainen

050 513 2005