Tampereen kaupungin tiedote 29.3.2012

Pormestari Timo P. Nieminen asetti päätöksellään 28.3.2012 ohjausryhmän tämän vuoden alusta käynnistyneelle uudelle Avoin Tampere elinkeino-ohjelmalle.

Avoin-Tampere hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja jäseniksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jukka Terhonen, toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, teknologiajohtaja Matti Sommarberg, hallituksen puheenjohtaja Elina Ruuskanen, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, ylijohtaja Leena Vestala, tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs, aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, rehtori Markku Kivikoski, rehtori Kaija Holli sekä toimitusjohtaja Janne Vuorinen.

– Ohjausryhmään pyrittiin saamaan mahdollisimman laajaa ja monipuolista osaamista ja näkemystä eri aloilta. Erityisen tärkeää nyt rakennemuutoksessa on löytää uusia keinoja luoda työtä ja uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen.

Avoin Tampere-hankkeen ydintavoite on luoda Tampereelle kansainvälisesti vetovoimainen yritysympäristö ja vahvistaa sen roolia korkeatasoisena koulutuksen ja tutkimuksen kaupunkina. Tavoitteet saavutetaan panostamalla tuotekehitykseen, suunnitteluun ja innovointiin liittyvän osaamisen kasvuun ja uudistumiseen sekä rakentamalla minialaista kehittämistä ja toimialoista riippumatonta innovaatioiden hyödyntämistä edistävä ympäristö. Ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia innovaatioympäristöjä ja yritysryppäiden miniklustereita, jotka tekevät mahdolliseksi satojen tuote-tai palveluprototyyppien synnyttämisen ja innovaatioiden kaupallistamisen.

Kaikissa toiminnoissa on kansainvälinen näkökulma: varmistetaan tamperelaisten pääsy kansainvälisiin innovaatiohankkeisiin, ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen seudulla ja yritysten kansainvälistyminen. Ensimmäisen vuoden aikana on tavoitteena synnyttää kymmenen korkean osaamispohjan yritystä ja 35 monialaista innovaatiohanketta, 25 toimivaa tuote- ja palveluprototyyppiä sekä 20 kaupallistettua innovaatiota. Toistaiseksi on muun muassa koottu ensimmäinen kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävä yritysverkosto ja muutama yritys on saanut ulkomaisen pääomasijoituksen.

Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa ohjelman strateginen ohjaaminen ja yli 100 000 euron rahoituspäätösten käsittely ja keskustelu kaupungin elinkeinopolitiikan linjauksista.

Avoin Tampere-hankkeen ohjelmajohtajana toimii Seppo Haataja ja ohjelmaa koordinoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Ohjelman budjetti on Tampereen kaupungin osalta vuositasolla 1,5 miljoonaa euroa. Avoin Tampere-hanke toteutetaan vuosina 2012-2018.

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, puh. 040 806 2576 ja toimitusjohtaja Päivi Myllykangas, puh. 040 743 6417.