Eduskunta kävi tänään lähetekeskutelua kansalaisaloitteesta, jolla pyritään kumoamaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Alla puheenvuoroni keskustelusta:

Arvoisa puhemies,

Tasa-arvoinen avioliittolaki saavutettiin, koska suuri joukko suomalaisia uskoi yhdenvertaisuuteen ja teki sen eteen valtavasti töitä. Tasa-arvoista avioliittolakia ajaneen kansalaisaloitteen läpimeno oli tärkeä merkkipaalu sekä kansalaisten aktiiviselle vaikuttamiselle, että, yhdenvertaisuudelle.

Tasa-arvoinen avioliitto hyväksyttiin lopulta eduskunnassa vuosien keskustelun ja kampanjoinnin jälkeen. Aloitteen poliittinen käsittely oli laajaa ja perusteellista. Aloitteen läpimeno oli monelle aikuiselle, lapselle ja perheelle tärkeä askel, joka takaa heille yhdenvertaisen kohtelun ja aseman lain edessä. Sateenkaariperheet kun ovat olleet arkipäivää jo paljon ennen lain saattamista ajan tasalle. Muutos ei ole keneltäkään muultakaan millään tavalla pois.

Suuri joukko suomalaisia onkin odottanut päivää, jolloin heidän parisuhteensa ja perheensä olisi lain edessä samanarvoinen kuin muiden. Avioliittolainsäädännöllä on myös keskeinen ja tärkeä rooli perintö- ja huoltajuuskysymyksissä jo olemassaolevissa perhejärjestelyissä. On kohtuutonta, että lain voimaantulon lähestyessä pitkän ja monille henkilökohtaisesti raskaan prosessin päätteeksi laki pyritään vielä estämään

Aloite tämän saavutuksen kumoamiseksi on sekin kansalaisjoukon tahdosta lähtöisin. Tämäkin kansalaisaloite tulee käsitellä asiallisesti ja normaalissa järjestyksessä, kuten kaikki kansalaisaloitteet. Kansalaisaloite itsessään on tärkeä demokratian väline. Kansalaisaloite kannustaa ihmisiä ottamaan kantaa vaikeisiinkin kysymyksiin.

Pidän kuitenkin valitettavana, että jo hyväksyttyä lakia pyritään sellaisenaan kumoamaan jo ennen sen voimaantuloa. Tällainen vasta-aloite ja päätetyn asian pallottelu heti uudelleen heikentää kansalaisaloitteiden arvoa. Pahimmassa tapauksessa saamme ikiliikkujan. Tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloa odottaville ihmisille tämänkaltaiset aloitteet luovat tarpeetonta epävarmuutta. Lainsäätäjän on toimittava johdonmukaisesti.

Aito avioliitto -aloite vetoaa perusteluissaan voimakkaasti “lapsen etuun”. Tieteellinen tutkimus ei tue väitettä, että lapset voisivat huonosti samaa sukupuolta olevien vanhempien tai huoltajien perheessä. Siihen on turha vedota. Hyvin- ja pahoinvointi riippuvat aivan muista tekijöistä.

Kaikella kunnioituksella haluan myös todeta sen tosiseikan, että Aito Avioliitto -aloitteen taustalla on myös uskonnollisiin näkemyksiin pohjaavia kantoja. Suomessa on uskonnonvapaus ja sitä on tietenkin kunnioitettava. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät omat käytäntönsä itse. Uskonnolliset asiat ovat monille meistä mitä tärkeimpiä ja henkilökohtaisimpia kysymyksiä. Aivan kuten tärkeää on myös se, ketä rakastamme niin paljon, että haluamme solmia avioliiton. Lainsäädännöllisesti yhden vapaus ei kuitenkaan voi perustua toisen vapauksien rajoittamiseen. Yhden usko ei saa määritellä sitä miten toinen saa lain mukaan elää. Yhden usko ei saa luokitella toista alemmas lain edessä. Voimme tässäkin salissa puhua kunnioituksesta. Teot kuitenkin ratkaisevat.

Aito Avioliitto -aloitteen kannattajat myös vetoavat täälläkin siihen, että he pitävät kaikkia yhdenvertaisina mutta kuitenkin haluavat luokitella perheitä siten, että avioliiton käsite säilyy miehen ja naisen välisenä. Vaikka samat oikeudet toteutettaisiin toista kautta, on kuitenkin syytä muistaa että sanat joita käytämme rakentavat todellisuutta. Aloitteen kannattajat, teidän mallinne ja esityksenne samaa sukupuolta olevien parien jostakin rinnakkaisesta järjestelmästä lisää toiseutta. Toiseus synnyttää eriarvoisuutta. Eriarvoisuus heikentää yhteiskuntaamme. Te voitte säilyttää oman avioliittokäsityksenne omassa arjessanne juuri sellaisena kuin haluatte. Tätä ei olla teiltä viemässä. Lain on silti oltava objektiivisempi.

Arvoisa puhemies,

eduskunnan velvollisuus on käsitellä tämä aloite kunnialla. Mutta aloitteen sanomaa ei silti tarvitse hyväksyä. Aiheesta käytävä keskustelu tuntuu sekin vain toisinnolta jo aiemmin kuulluista argumenteista. Sen sijaan, että käymme niitä taas kerran läpi, meidän kannattaisi keskittyä korjaamaan esimerkiksi äitiyslain ja translain epäkohtia. Meidän kannattaisi katsoa eteenpäin. Työ yhdenvertaisemman ja reilumman yhteiskunnan puolesta on vielä kesken.

Enemmistö suomalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Enemmistö suomalaisista uskoo yhdenvertaisuuteen ja sen yhteiskuntaa vahvistavaan voimaan.

Menneeseen ei pidä tässä asiassa enää palata.