Vastine Aamulehdessä ja Tamperelaisessa julkaistuun aiempaan kirjoitukseeni kohdistuneeseen kritiikkiin. Julkaistu Tamperelaisessa  13.5.15

Erja Helenius kirjoitti minulle osoitetussa vastineessaan (Tamperelainen 10.5.2015) Tampereen olevan kulttuurikaupunki asukkaiden ja kulttuurin tekijöiden oman toiminnan ansiosta. Elävä kulttuurikaupunki tarvitsee tietenkin tekijöitä.

Alkuperäisessä kirjoituksessani (Tamperelainen 6.5.2015) korostin, että kaupunki voi osoittaa kulttuurille tukea paitsi rahallisesti, myös politiikallaan.

Viime vuosina kaupunki on pyrkinyt huomioimaan ja osaltaan auttamaan myös muun muassa nuoria ja ruohonjuuritason kulttuuritoimintaa. Kaupunki ei luonnollisesti tee monia kulttuuriin liittyvistä asioista itse.

Luonteva rooli kaupungille on olla mahdollistaja. Tätä tavoitetta myös kaupungin johto on osaltaan edistänyt.

Kuntaliiton viime vuonna julkaiseman Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa -tutkimuksen mukaan Tampere käytti kulttuurin tukemiseen Suomen kaupungeista kolmanneksi eniten rahaa per asukas. Kaupungin avustusjärjestelmää on hiljattain uusittu tavoitteena vaikuttavampi toiminta. Tätä työtä kannattaa jatkaa.

Kaupungin omat kulttuuripalvelut muodostavat vain yhden osan Tampereen kulttuuripolitiikasta. Kaikkeen kaupungin toimintaan on kohdistunut säästöjä, mutta kulttuurista on säästetty suhteessa vähemmän.

Heleniuksen mainitsemat investoinnit liittyvät kaupungin elinvoimaisuuden turvaamiseen eivätkä ole kulttuurin tukemisesta pois, kuten ei ole myöskään esimerkiksi liikkumisen ja urheilun tukeminen. Kaikkia näitä tarvitaan.

Olli-Poika Parviainen
apulaispormestari (2011–15), kaupunginvaltuutettu (vihr)