Tampereen pormestari julkisti tänään 1,671 miljardin euron talousarvioesityksensä ensi vuodelle. Esitys sisältää monia toimenpiteitä, joilla pyritään katkaisemaan kaupungin velkaantumiskierre heikentämättä olennaisia kunnallisia palveluja. Alla hajatelmiani aiheesta.

Tampereen taloustilanne on vaikea. Suomen talouskasvu supistuu tänä vuonna ja valtionvarainministeriö on ennustanut ensi vuoden kasvuksi vain noin 1,2 prosenttia. Kuntatalous pysyykin edelleen alijäämäisenä. Yksi keskeinen syy tähän on se, että kuntien valtionosuuksia leikataan ja vaikka kuntien velvoitteita aiotaan karsia, toistaiseksi niitä on eduskunnan toimesta vain lisätty. Lisäksi Tampereella työttömyysaste on edelleen korkeampi kuin Suomessa keskimäärin ja yritysten maksaman yhteisöveron tuotto on aiempaa heikompi.

Kaupungin tulos ennen tasapainottamistoimenpiteitä olisi 57,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tarve säästöille ja tulojen lisäämiselle on siis huomattava. Talousarvioesityksessä säästötoimenpiteet toteutetaan palveluleikkauksilla ja tehostamisilla, liikelaitosten liikeylijäämän parantamisella, sillä paljon puhutulla hallinnon keventämisellä ja tytäryhteisöjen voittojen suuremmalla tuloutuksella kaupungille.

Nämä toimenpiteet eivät vielä riitä ja tavoitetta kurotaan umpeen nostamalla veroja. Kunnallisvero nousee 0,75 prosenttiyksikköä ja yleishyödyllisille yhteisöille otetaan käyttöön pieni kiinteistövero. Myös yleinen ja rakentamattoman maan kiinteistövero nousevat hieman.

Talousarvioesityksen verolinjaukset ovat oikeansuuntaisia. Maltillinen veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen laajamittainen karsiminen. Erityisesti kun suurin osa palveluissa kiinni olevista rahoista on sidottu sosiaali- ja terveyspalvelujen ja päivähoidon ja perusopetuksen kaltaisiin välttämättömyyksiin. Kulttuurista ja ei-lakisääteisistä palveluista kuten elinkeinojen edistämisestä karsiminen taas ei paljoa kokonaisuudessa tunnu mutta voi tuottaa monia ongelmia myöhemmin.

Vihreä valtuustoryhmä olisi ollut valmis korottamaan kunnallisveroa kokonaisella prosenttiyksiköllä palvelujen paremmaksi turvaamiseksi, mutta nyt ollaan päätymässä kompromissiin jonka kanssa voi hyvin elää. Talousarvioesityksessä kunnallisveron taso jäänee korotuksen jälkeenkin alle maan keskiarvon.

Kaupungin menot kasvoivat viime vuonna noin kuusi prosenttia. Nyt kasvu on noin 3,7 prosenttia, mutta sekin on liikaa. Ensi vuodelle tavoitteena on 220 henkilötyövuoden vähentäminen. Vähennykset aiotaan tehdä erityisesti siten, että eläköitymisen myötä vapautuvia vakansseja jätetään täyttämättä ja töitä järjestellään uudelleen. Tämä ei tietenkään kaikissa töissä onnistu ja esimerkiksi hallintotehtäviin kohdistuu suhteessa kovempia vakanssien vähennyspaineita kuin vaikkapa laitoshoitoon, jossa laki määrää henkilöstömitoituksesta. Linja-autotkaan eivät ilman kuljettajia kulje, vaikka joku jäisikin eläkkeelle.

Korkean työttömyysasteen asettamaan haasteeseen vastataan mm. vastuualueelleni tulevalla työllisyyspaketilla, joka sisältää merkittäviä lisämäärärahoja mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Kaupunki joutuu maksamaan yli 500 päivää työttömänä olleista Kelalle “sakkoa” ja tätä rahaa kannattaakin mieluummin ohjata työttömyysputken katkaiseviin tai sitä ehkäiseviin työllistämistoimenpiteisiin. Kaupunki työllistääkin ensi vuonna myös itse esimerkiksi kuntouttavaan työhön väkeä aiempaa selvästi enemmän ja ylipäätään työllistämistoimenpiteiden määrää on tarkoitus lisätä tuntuvasti. Tämä tarkoittaa työllisyydenhoidon kovista vaikuttavuustavoitteista (eli siitä työllistyykö asiakas mm. pysyvämmin avoimille työmarkkinoille) tinkimistä, mutta se on tässä työttömyystilanteessa välttämätöntä.

Kaupungin tulovirran heikkeneminen johtuu osin elinkeinoelämän murroksesta. Esimerkiksi Pirkanmaan talouskatsauksesta 2013 käy ilmi, että valtaosa toimialoista on miinussuuntaista. Kaupungin elinkeinopolitiikkaa joudutaan siis uusimaan ja kaupungin täytyy satsata lisää esimerkiksi yritysten houkutteluun alueelle ja yritystonttien nopeaan tarjontaan. Tällä hetkellä elinkeinopolitiikkaa tehdään Tampereella seudullisesti ja siinä on puolensa,  mutta useimpien seudun muiden kuntien ollessa sitoutuneempia omaan elinkeinopolitiikkaansa ja edunvalvontaansa joutuu Tamperekin todennäköisesti ajattelemaan jatkossa enemmän itseään. Seudun kuntien välistä osaoptimointia ja kilpailua on pyritty seutuyhteistyöllä hillitsemään siinä täysin onnistumatta.

Myönteisen taloudellisen kehityksen pohjustamiseksi kaupungin investointitaso pidetään kohtalaisen korkeana. Investointien painopiste on tulevaisuusinvestoinneissa ja työllisyydessä sekä koulujen ja päiväkotien välttämättömissä sisäilmainvestoinneissa. Tunnelia rakennetaan ja raitiotiestä päästään päättämään pikapuoliin. Kansainvälisen koulun vihdoin alkava laajennustyö edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa Kalevan uintikeskuksen remontti saataneen päätökseen. Lisäksi Lielahden aluekirjasto ja Vuoreksen koulukeskuksen liikuntahalli avautuvat. Myös Tesoman palloiluhalli etenee nopeasti. Ratinan Stadionia kunnostetaan monikäyttöisemmäksi. Tammelan Stadionin suunnittelutyö jatkuu. Harrastusjärjestöjen avustusjärjestelmää uusitaan ja Näsilinnan remontin pitäisi alkaa jo lähiviikkoina. Toisaalta palveluverkkoon joudutaan tekemään myös muutoksia ja jostain jouduttaneen luopumaankin.

Tämä vaikeissa puitteissa laadittu talousarvioesitys pyrkii ottamaan huomioon taloudelliset realiteetit, syömättä kuitenkaan tulevien vuosien kasvuedellytyksiä. Pakettiin sisältyy joitain kiusallisiakin säästöjä joista luemme varmaan lehdistä paljon eikä tämä todellakaan ole mikään kermakakkubudjetti, mutta näillä eväillä kaupunki pysyy pinnalla ja palvelut melko hyvällä tasolla. Valtuustoryhmät ottavat vielä budjettiin kantaa ja sen jälkeen valtuusto hio sitä halutessaan. Loppusumman on kuitenkin syytä olla nykyisenlainen: jos haluamme tasapainottaa kaupungin talouden, on miinusbudjettien laatiminen lopetettava. Lopulliset säästöjen kohdennukset ja yksityiskohdat hiotaan sitten lautakuntien vuosisuunnitelmissa ja palvelusopimuksissa.

ps. Tämä kirjoitus raapaisi aihetta vain pinnalta. Jos joku erityinen kohta tai asia tai jonkun jutun tulevaisuus mietityttää, laitapa kysyen niin selvitetään asia!

Talousarvioesitys ja kaupungin tiedote: http://www.tampere.fi/hallintojatalous/ajankohtaista/6KhYjniai.html