Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto käsitteli eilen Tampereen ratikan vaikutusten arviointia ja vertailua nykytilaan (nollavaihtoehto) ja pelkkään bussiliikenteen kehittämiseen. Tulokset eivät olleet yllättäviä. Aamulehti ehti jo uutisoida asiasta, joten julkaisen myös omat keskeiset muistiinpanoni eiliseltä.

Matkustajanäkökulmasta ratikka todettiin erityisesti uusille joukkoliikenteen käyttäjille bussivaihtoehtoa houkuttelevammaksi mm. luotettavuutensa ja selkeytensä takia.

Joukkoliikenteen välitön liikennöintivolyymi käyttäjämäärien suhteen kasvaa ratikkavaihtoehdossa 4-6 % ja bussivaihtoehdossa 2 % nollavaihtoehtoon nähden. Joukkoliikenteen vaikutusalueella ratikkavaihtoehdossa joukkoliikennematkojen määrä olisi 9-11 % suurempi kuin nollavaihtoehdossa. Bussivaihtoehdossa vaikutusalueella joukkoliikennematkojen määrä kasvaisi 2 %. Lisäksi niillä väylillä ja kasvukäytävillä joihin ratikka tulee, joukkoliikenteen käyttö voi lisääntyä jopa 10-20 %. Ratikka ja bussit tukevat toisiaan syöttöliikennejärjestelyillä.

Ratikalle arvioidaan noin 40 000 nousijaa keskivertona talviarkivuorokautena.

500 metrin säteellä ratikkapysäkeistä asuu noin 60 000 – 67 000 asukasta ja sijaitsee noin 42 000-48 000 työpaikkaa. Ratikkalinjan Hervannan pää tulee olemaan selvästi Lentävänniemen-Lielahden päätä kuormitetumpi. Kilometrin säteellä ratikkayhteydestä asuisi yli 100 000 asukasta.

Ratikka vähentää liikenneonnettomuuksia ja sen matka-ajat ovat hieman nopeampia ja luotettavuus suurempi kuin bussivaihtoehdolla.

Ratikka mahdollistaa maankäytön tiivistämisen ja johtaa kiinteistöjen arvonnousuun. Olemassa olevan rakennuskannan arvonnonousuksi arvioidaan vähintään 200 miljoonaa euroa ja tiivistyvän maankäytön tuoman asuinrakentamisoikeuden arvoksi noin 90-120 miljoonaa euroa. Työpaikkojen ja liikerakentamisen osalta arvomuutokset ovat vähintään samat kuin asunnoilla.

Ratikka muuttaa kaupunkikuvaa ja katunäkymiä, mutta tämä voidaan nähdä kaupunkimaisuuden edistämisenä ja kaupungin ympäristöystävällisen imagon edistäjänä.

Kalleimmassa ratikkavaihtoehdossa kustannukset jäävät 190 miljoonan euron alapuolelle ja hintaan on sisällytetty myös noin 35 miljoonan euron arvoinen varikko.

Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset ratikkavaihtoehdossa tulisivat olemaan 4-9 % nollavaihtoehtoa alemmat. Bussivaihtoehto on riippuvaisempi öljymarkkinoista ja vaatii enemmän tilaa.  Bussivaihtoehdossa kustannukset olisivatkin n. 6 % nollavaihtoehtoa suuremmat.

Ratikan hyötykustannussuhteeksi on saatu noin 1,1 – 1,4 reittivaihtoehdosta riippuen. Tämä tarkoittaa, että hankkeen investointikustannukset olisivat noin 176-184 miljoonaa euroa ja hyödyt noin 180-240 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi tulee vielä vaikeammin laskettavia hyötyjä esimerkiksi ympäristölle, turvallisuudelle ja ilmanlaadulle. Ratikka siis maksaa itsensä takaisin.

Ratikkaa esitellään yleisötilaisuudessa 5.9. ja suunnittelu jatkuu. Selvitys julkaistaan ensin viikolla. Kaupungin tiedote yleisötilaisuudesta löytyy täältä ja mm. havainnekuvia voi katsella täällä.

Kaupunginvaltuuston olisi tarkoitus päästä tekemään päätöksiä jatkosuunnittelusta loka-marraskuussa käsittelyn etenemisestä riippuen. Reittiä hiotaan edelleen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ensimmäisellä ratikkalinjalla ei pidä yrittää ratkaista kaikkea, vaan linjan tulisi olla mahdollisimman nopea ja selkeä. Ratikkalinjoja on helppo laajentaa myöhemmin.

Nyt myös valtion tulisi herätä hankkeen tarpeellisuuteen. Myös erilaiset riippumattomammat rahoitusvaihtoehdot on tutkittava tarkkaan.

Kaupunkiraitiotien keskeisiä vaikutuksia
Matkustajanäkökulma: Ratikka uusille matkustajille bussivaihtoehtoa houkuttelevampi mm. luotettavuutensa, selkeän liikennöintinsä jne.
Liikennöintivolyymi käyttäjämäärän suhteen ratikkavaihtoehdossa 4-6% ja busisliikenteen kehittämisvaihtoehdosas 2% suurempi kuin nollavaihtoehdossa.
Vaikutusalueella ratikkavaihtoehdoissa jolimatkojen määrä 9-11% suurempi kuin nollavaihtoehdossa. Bussivaihtoehdossa vaikutusalueella jolimatkojen määrä kasvaa 2% mutta vaikutusalueen ulkopuolella tätä enemmän.
Ratikalla n. 40 000 nousijaa / talviarkivuorokausi.
500 m pysäköistä 60 000 – 67 000 asukasta ja 42 000 – 48 0000 työpaikkaa. Hervannan pää kuormitetumpi kuin Lentävänniemen-Lielahden pää.
Kilometrin säteellä yli 100 000 asukasta
Onnettomuudet vähenevät. Päästä päähän reitti n. 48-57min vaihtoehdosta riippuen. Matka-ajat hieman nopeampia ja luotettavuus suurempi kuin bussivaihtoehdolla.
Ratikka mahdollistaa maankäytön tiivistämistä ja johtaa kiinteistöjen arvonnousuun. Olemassa olevan rakennuskannan arvonnonousu vähintään 200 miljoonaa ja tiivistyvän maankäytön tuoman asuinrakemisoikeuden arvo on 90-120 miljoonaa euroa.
´Työpaikkojen ja liikerakentamisen osalta arvomuutokset ovat vähintään samat kuin asunnoilla.
Katunäkyvät muuttuvat, mutta lisää kaupunkimaisuutta ja toimii brändin apuvälineenä -> joukkoliikennepainotteinen kaupunki
Kalleimmassa kustannukset 190 miljoonan euron alapuolelle, mukana myös varikko 35me.
Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset ratikkavaihtoehdossa 4-9 % alemmat kuin nollavaihtoehdossa.
Bussivaihtoehdossa kustannukset n. 6 % nollavaihtoehtoa kalliimmat.
Ratikan hyötykustannussuhde on noin 1,1-1,4 vaihtoehdosta riippuen. Investointikustannukset 176-184 meur ja hyödyt 180-240meur.
Yleisötilaisuus 5.9. ja raportti valmistuu syyskuun lopussa.
Lisäksi niillä väylillä ja kasvukäytäville joihin ratikka tulee, joukkoliikenteen käyttö voi lisääntyä jopa 10-20 %.