Tampereen kaupungin tiedote 24.8.2012

Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttamista Tampereella suunnittelee ja koordinoi pormestari Timo P. Niemisen asettama työryhmä. Ryhmä seuraa myös takuun toimeenpanoa ja toteutumista. Nuorten yhteiskuntatakuu tulee voimaan vuoden 2013 alusta.

Hallitusohjelmaan sisältyvällä nuorten yhteiskuntatakuulla pyritään varmistamaan, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle sekä ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten yhteiskuntatakuu edellyttää yhteiskunnalta laaja-alaista eri toimijoiden yhteistyötä. Laajapohjainen työryhmä etsii ratkaisuja siihen, miten kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista, miten tunnistetaan tuen tarve ja miten työvoimapalvelut saadaan kattamaan nuorten yhteiskuntatakuun haasteet.

Pormestari Niemisen asettaman työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Leena Kostiainen. Lisäksi työryhmään kuuluvat tässä vaiheessa tilaajapäällikkö Lauri Savisaari, suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, suunnittelupäällikkö Maritta Närhi, pääkoordinaattori Marja Nyrhinen, opinto-ohjaajakoordinaattori Marja Malminen, nuorisopalvelujohtaja Jorma Mertanen, opinto-ohjaaja ja projektikoordinaattori Mikko Siippainen, projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti sekä vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka Kaukola. Työryhmän sihteeri on vs. EU-projektikoordinaattori Maria Virtanen.

Nimetty työryhmä tekee yhteistyötä eri sidosryhmien edustajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Toiminnastaan ja nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisesta se raportoi pormestarille.

Teksti: Raija Lindell

Lisätietoja

Apulaispormestari
Olli-Poika Parviainen
Matkapuhelin 040 806 2576