Tampereen kaupunki aktivoi omalla työllisyyspaketillaan viime vuonna erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömiä. Kaupungin järjestämiä työllisyydenhoidon palveluita tarjottiin yli 4500 asiakkaalle, mikä on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina. Kaikkiaan lisäpanostuksella kasvatettiin asiakasmääriä yli tuhannella henkilöllä sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöllistämisen palveluissa.

Lisäksi työllisyydenhoidon lisämäärärahalla, 3,4 miljoonalla eurolla, tarjottiin 16–18-vuotiaille nuorille kesätyöjaksoja ja työllistettiin palkkatuella muutama henkilö kaupungin keskusta-alueen täydentävään siivoustyöhön. Syksyllä 2014 käynnistyi työttömien eläkeselvittely, jossa selvitetään pitkään työttömänä olleen asiakkaan mahdollisuudet palata työmarkkinoille ja hakea tarvittaessa työkyvyttömyyseläkettä.

Tampereen työttömyysprosentti oli joulukuun 2014 lopussa 18,0. Tampereella työttömiä oli noin 20 000, kun vuotta aikaisemmin heitä oli noin 18 800. Kaikkiaan Pirkanmaalla oli joulukuun lopussa noin 38 000 työtöntä.

Työllisyyspaketin satsauksien avulla pystyttiin vähentämään työttömyyden kasvua ja kohdentamaan tukea pitkään työttömänä olleille. Kolmannes (35 %) kaupungin työllisyydenhoidon tukijakson käynneistä asiakkaista pääsi vuonna 2014 töihin tai koulutukseen. Kaupungin tarjoamia työllisyyspalveluita on kuitenkin edelleen kehitettävä siten, että yhä useampi löytäisi niiden avulla oman työllisyyspolkunsa.

Apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen mukaan idea työllisyyspaketista osoittautui toimivaksi, ja työllisyyspaketti on leikannut työttömyyden kasvua.

– Edelleen heikentyneestä työllisyystilanteesta ja valtion kunnille asettamista uusista kustannusvelvoitteista johtuen, pakettia on uudistettava tämän vuoden aikana siten, että uusien asiakkaiden kokonaismäärää saataisiin yhä kasvatettua, Parviainen toteaa.

Vuonna 2015 jatketaan toimia pitkäaikaistyöttömien tilanteen kohentamiseksi tarjoamalla yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta sekä työllistymistä tukevia palveluja, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatukityötä. Lainsäädännön muutokset lisäävät entisestään kaupungin vastuuta ja asiakasmääriä, sillä vuoden 2015 alusta kuntien rahoitusvastuu pitkään työttömänä olleiden työttömyysturvasta laajeni.

Tampereen kaupunkiorganisaatiossa tehtävä pitkäaikaistyöttömien kuntouttava työtoiminta on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2013, sillä viime vuonna yksiköissä työskenteli kuntouttavassa työtoiminnassa 103 asiakasta. Kaupungin eri työpaikoilla oli viime vuoden aikana kaikkiaan 1029 asiakasta mukana erilaisissa työllistämistoimenpiteissä: eniten palkkatukijaksoilla ja työkokeiluissa.

– Useat yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneista asiakkaista tarvitsevat tuetumpaa työtoimintaa kuin mitä kaupungin työpaikoissa voidaan tarjota. Merkittävä osa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista aloittaakin yhdistysten tarjoamassa työtoiminnassa, kertoo Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikön, Typan, johtaja Mika Itänen.

Hän pitää tärkeänä, että kaupunki ja sen yhteistyökumppanit tekevät tiivistä yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edellytysten parantamiseksi.

Teksti: Raija Lindell

Lisätietoja:

Apulaispormestari
Olli-Poika Parviainen
Puhelin 040 806 2576

Palveluyksikön johtaja
Mika Itänen
Matkapuhelin 040 566 1245

vs. suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
Puhelin 040 800 4962
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi