Olemme jo parin vuoden ajan selvitelleet johdollani Tampereen taidemuseoiden tilakysymyksiä, jotka ovat olleet Tampereella kestoaihe vuosikymmeniä. Tavoitteena on löytää aidosti toteutuskelpoiset ratkaisut, jotka turvaavat museoidemme tulevaisuuden. Ensimmäinen vaihe oli päättää Taidemuseon Muumilaakson sijoittamisesta Tampere-taloon, jonne tulee remontin myötä moderni ja hyvä museotila. Toisessa vaiheessa käynnistämme Pyynikintorin alueen suunnittelun ja arkkitehtuurikilpailun Tampereen taidemuseon laajentamiseksi sen nykyisellä sijainnilla. Kolmas vaihe on ratkaista Sara Hildénin taidemuseon tilakysymykset Onkiniemessä tai keskustassa. Alla tiedote Tampereen taidemuseon kehittämisestä.

tiedote 29.12.2014

Tampereen taidemuseon tilaratkaisusta käynnistetään arkkitehtuurin ideakilpailu, jonka tavoitteena on sekä laajentaa Tampereen taidemuseota että tehdä Pyynikintorin alueesta taide- ja kulttuurikeskittymä. Tampereen kaupunki valmistelee myös Sara Hildénin taidemuseon tilaratkaisua.

Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelut ja yhdyskuntapalvelut esittävät Tampereen taidemuseon lisärakentamista museon nykyisellä paikalla Pyynikintorilla. Tampereen kaupunki järjestää lähitulevaisuudessa arkkitehtuurin ideakilpailun Tampereen taidemuseon laajennuksesta ja museota ympäröivän alueen kehittämisestä.

Ideakilpailun tarkoituksena on laatia korkeatasoinen ja innovatiivinen suunnitelma nykyisen taidemuseon alueelle siten, että museon toiminnan kehittämisen kannalta riittävät tilatarpeet toteutuvat ja lisäksi alueelle sijoittuu ympäristöön sopivaa asuinrakentamista. Kilpailulla haetaan kaupunkirakenteellisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittavaa kokonaisuutta. Eri toimintoja kokoamalla pyritään mahdollisimman hyvään kustannusneutraaliuteen. Lisäksi kilpailussa haetaan kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin kehittämiseksi korkeatasoisena julkisena kaupunkitilana.

Yhdyskuntapalvelujen apulaispormestarin Pekka Salmen mukaan taidemuseon tilatarpeen ratkaisussa hyödynnetään Tammelan stadionin kehittämisessä käytettyä ja toteutuskelpoiseksi todettua hankemallia, jonka ideana on rahoittaa julkista rakentamista samalle tontille kaavoitettavan asuntorakentamisen rakennusoikeuden myynnillä.

– Taloudellisesti vaikeina aikoina on etsittävä uudenlaisia rahoitustapoja. Samalla tiivistämme kaupunkia ja saamme keskustan alueelle lisää asukkaita. Pyynikintorin kytkeminen mukaan suunnittelualueeseen avaa myös monenlaisia kehittämismahdollisuuksia nykyään vajaakäytössä olevalle torialueelle, Pekka Salmi toteaa.

Ideakilpailun käynnistäminen on Tampereen museoverkon kehittämisen toinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa päätettiin Tampereen taidemuseon Muumilaakson sijoittamisesta Tampere-taloon. Taidemuseon alakerrasta vapautuva tila ja tuleva lisätila vahvistavat museon profiilia ja esimerkiksi nykytaiteen näyttelytoimintaa.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen apulaispormestarin Olli-Poika Parviaisen mukaan taidemuseon laajentaminen nostaa museon profiilia merkittävästi ja samalla koko Pyynikintorin aluetta voidaan kehittää taiteen keskittymänä ja elävänä kantakaupungin osana.

– Taidemuseon kehittämishankkeella vastataan myös TR1-taidehallin sulkemisesta johtuviin tilahaasteisiin kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla, Olli-Poika Parviainen toteaa.

Myös Sara Hildénin taidemuseon tilaratkaisua valmistellaan

Tampereen kaupunki valmistelee myös Sara Hildénin taidemuseon tilaratkaisua. Sara Hildénin säätiö ja museon johtokunta ovat arvioineet, että Tampereen keskusta on Sara Hildénin taidemuseolle Onkiniemeä parempi toimintaympäristö. Yhdessä kaupungin kanssa on päädytty siihen, että vuoden 2015 aikana selvitetään mahdollisuudet saada kansallisia ja kansainvälisiä taidealan yhteistyökumppaneita uuden museon rahoittamiseksi ja rakentamiseksi. Jos yhteistyömahdollisuudet eivät toteudu, kaupungin lähtöajatus on peruskorjata ja laajentaa Sara Hildénin taidemuseota sen nykyisellä paikalla Onkiniemessä ja suunnitella ratkaisu Onkiniemen alueen muun suunnittelun yhteydessä. Selvitysten aikana tehdään linjaukset hankkeiden jatkotyöstämisestä ja tarkemmasta aikataulusta.

Teksti: Aila Rajamäki

Lisätietoja

Apulaispormestari
Olli-Poika Parviainen
Puhelin 040 806 2576
Apulaispormestari
Pekka Salmi
Puhelin 050 565 8898