Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta myönsi kokouksessaan 27. maaliskuuta 2014 toiminta-avustuksia yhteensä 2 437 372 euroa.

Suurin avustuskokonaisuus ovat tamperelaiset taide- ja kulttuuriyhdistykset ja -yhteisöt, joille myönnettiin toiminta-avustuksia ja tilakustannuksia yhteensä 1 346 079 euroa. Talouden tasapainottamisesta johtuen euromäärä on edellisvuotta pienempi. Tähän avustuskokonaisuuteen kuuluu festivaaleja, teatteriyhdistyksiä ja -yhteisöjä sekä musiikin, kuvataiteen, elokuvan, tanssin, kirjallisuuden ja muun kulttuurityön toimijoita.

Avustusta myönnettiin 42 toimijalle. Uusina toiminta-avustusten saajina ovat tänä vuonna VAF ry, Tampereen Rokkikasvot ry sekä Hukkatila ry, joille kaikille myönnettiin 3000 euroa. Tilavuokrien osuus avustussummasta on 241 079 euroa. Tilat vastikkeetta käyttöönsä saavat Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen Taiteilijaseura ry, Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry, Tampereen Teatterikesä ry sekä Pispalan Sottiisi.

Toiminta-avustuksia myönnettiin 103 liikunta- ja urheiluseuralle yhteensä 804 000 euroa. Summa on talouden tasapainottamisesta johtuen edellisvuotta pienempi. Talviuintisaunoja pitäville yhdistyksille myönnettiin lisäksi vuokra-avustuksena 139 558 euroa eli ne saavat tilat käyttöönsä vastikkeetta. Talviuintia järjestävät Lielahden Kipinä ry Suomensaaren saunalla, Tampereen talviuimarit ry Kaupinojan saunalla, Tampereen Työväen Uimarit ry Rauhaniemen kansankylpylässä sekä Uinti Tampere Kaukajärven uimalassa.

Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia myönnetään Tampereella toimiville yhteisöille, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään ja muuhun liikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun sekä niihin liittyvään kansalaistoimintaan. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.

Museopalvelujen toiminta-avustuksia myönnettiin Suomen vakoilumuseolle 8500 euroa, Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistykselle 2800 euroa, Tampereen suojeluskunta- ja lottaperinneyhdistykselle 2000 euroa sekä Teisko-seuralle 10 000 euroa eli yhteensä 23 300 euroa.

134 kulttuuriharrastusyhdistykselle myönnettiin yhteensä 65 400 euroa. Lisäksi päätettiin kattaa 10 000 eurolla Kaanaan entisen koulukiinteistön ylläpitoa. Avustusta myönnetään Tampereelle toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen kulttuurin eri osa-alueilla. Avustus on tarkoitettu yhdistysten perustoiminnan tukemiseen. Harrastustoiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista, ja toiminnan piirissä tulee olla vähintään 20 jäsentä tai säännöllistä toimijaa. Erilaista kulttuuriharrastusta halutaan tukea mahdollisimman laajasti, joten yksittäiset avustussummat ovat melko pieniä, 200 – 2800 euroa. Yhteisöjen ja työryhmien on mahdollista hakea kulttuuripalvelujen tuotantotukea esimerkiksi Tampereella toteutettavien, kulttuuritarjontaa täydentävien tapahtumien toteuttamiseen.

Vapaan sivistystyön palvelujen toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 22 500 euroa. Ahjolan Setlementti ry sai 14 000 euroa ja eTupa ja eTampereen kouluttajaverkosto 8500 euroa.

15 maahanmuuttajayhdistykselle myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Avustuksia myönnettiin pääosin maahanmuuttajien itsensä perustamille ns. etnisille yhdistyksille, jotka toimivat omakulttuurisuustyön saralla ja samalla kehittävät monipuolista virkistys- ja harrastustoimintaa. Jotkut näistä järjestöistä keskittyvät urheilutoimintaan. Osa yhdistyksistä tuottaa lisäksi omia kulttuuritaustan huomioivia kotouttamispalveluja, kuten omakielistä neuvontaa ja asioimispalvelua sekä läksyjenlukukerhotoimintaa.

Lisäksi lautakunta päätti myöntää 9500 euroa Tampere Open -tennisturnauksen järjestelyihin.

Tampere on uudistamassa avustustoimintaansa siten, että uudet linjaukset vaikuttavat vuoden 2015 toiminta-avustuksiin. Muutoksia on tulossa avustusten käyttötarkoituksiin ja toiminnan laajuuteen. Avustusta ei jatkossa myönnettäisi palkintojen jakamiseen, julkaisutoimintaan tai yhdistyksille, joilla ei ole omaa varainhankintaa. Avustuskokonaisuudesta riippuen esitetään myös rajoituksia esimerkiksi retkitoiminnan tukemiseen tai sellaisen harrastustoiminnan tukemiseen, jonka piirissä on alle 30 jäsentä tai säännöllistä toimijaa. Apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen mukaan uudistus toteuttaa lautakunnan aiemmin hyväksymää liikunta- ja kulttuuriohjelmaa ja pyrkii lisäämään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Muutosesitys käsitellään kaupunginhallituksessa 31.3.2014. Ensi vuoden avustusten tarkemmat kriteerit päätetään lautakunnissa huhti-toukokuussa. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa avustuskriteerit päätetään 22.5.2014.

Teksti: Aila Rajamäki

Lisätietoja

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen
Matkapuhelin 040 806 2576

Tilaajapäällikkö Lauri Savisaari
Matkapuhelin 040 801 6081