Tampereen keskustassa sijaitsevan Tammelan jalkapallostadionin alueen kehittäminen aloitetaan. Pormestari nimesi hankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii apulaispormestari Pekka Salmi ja varapuheenjohtajana apulaispormestari Olli-Poika Parviainen. Ohjausryhmän tehtävänä on käynnistää hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen sekä ohjata hankkeen toteutumista.

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen mukaan tavoitteena on luoda valtuustokauden aikana suunnitelmat noin 6000-paikkaiselle modernille stadionille Tammelaan pormestariohjelman mukaisesti. Hankkeessa tutkitaan myös muuta rakentamista, esimerkiksi asunto- ja liiketilojen sijoittamista stadionin yhteyteen.

– Kokonaisuus on sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti merkittävä, Ikonen toteaa.

Päätöksessä todetaan, että stadionin kaupunkikuvallinen merkitys on hyvin suuri. Jatkosuunnittelussa arkkitehtuurin korkea taso tullaan varmistamaan esimerkiksi arkkitehtikilpailulla.

Liikuntapalvelujen tilauksesta vastaavan sivistys- ja elämänlaatupalvelujen apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen mukaan Tammelan stadionin kehittäminen vastaa kovaan kysyntään.

– Hanke tukee osaltaan kaupungin uuden liikunta- ja kulttuuriohjelman tavoitteita saavutettavien ja monipuolisten liikuntapalvelujen edistämiseksi Tampereella. Yhdessä tulevan Kalevan liikuntapuiston kanssa uusiksi suunniteltava Tammelan stadion ympäristöineen voi muodostaa nykyaikaisen harrastuskeitaan kaupungin sydämeen, Parviainen sanoo.

Tammelan jalkapallostadion alueen kehittämisestä on esitetty vuosien kuluessa useita erityyppisiä ratkaisuehdotuksia alkaen jalkapallotoiminnan siirtämisestä stadionin merkittävään kehittämiseen. Viime vuosina esillä on ollut erityisesti Lemminkäinen Oyj:n kehittämisajatus, jonka mukaan alueelle toteutettaisiin uusi stadion, jonka yhteyteen rakennettaisiin asuin- ja liiketiloja.

Hankekehitysajatuksen taustakehittämiseen ovat osallistuneet myös tamperelaiset jalkapalloseurat. Työryhmä muun muassa selvittää lisää esillä ollutta kehittämisvaihtoehtoa yhtenä vaihtoehtona.

Olennaista jatkokehittämisessä on toimintojen eli stadionin, asumisen sekä liike- ja toimitilojen yhteensovittaminen. Jatkokehittämisellä ja asemakaavoituksella osallistumisineen varmistetaan laadukas lopputulos. Myös alueen toimijat selviät jatkotyön aikana.

Yhdyskuntapalvelujen apulaispormestari Pekka Salmi toteaa, että hankkeen avulla on mahdollista lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: parantaa huomattavasti jalkapalloilun toimintaedellytyksiä ilman veronmaksajien merkittävää panostusta ja samalla tiivistää kaupunkirakennetta keskustan alueella.

– Hankkeen toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää onnistua rakennusmassan arkkitehtonisessa suunnittelussa. Alueen asukkaat on myös otettava heti hankkeen alkuvaiheessa huomioon, Salmi sanoo.

Työryhmään kutsutaan Suomen Palloliiton edustaja. Tarvittaessa käytetään muitakin asiantuntijaresursseja. Työryhmässä on kaupungin edustajia niin rahoituksesta, maapolitiikasta kuin kaupunkisuunnittelusta. Suunnittelu kytketään muuhun kaupungin keskustan kehittämiseen.

Tammelan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa 18.6.2012. Yleissuunnitelma on suuntaa antava viitesuunnitelma ja toimii täydennysrakentamisen sekä erillishankkeiden jatkokehittämisen pohjana. Tammelan stadionin kehittämiseen ei suunnitelmassa tehty linjauksia. Kokonaisuutena yleissuunnitelman esittämä täydennysrakentaminen tulee vahvistamaan Tammelan stadionin korttelin asemaa kaupunkirakenteessa.

Teksti: Anna-Leea Hyry

Lisätietoja

Apulaispormestari
Pekka Salmi
Matkapuhelin 050 565 8898
Apulaispormestari
Olli-Poika Parviainen
Puhelin 040 806 2576
Kiinteistöjohtaja
Mikko Nurminen
Puhelin 040 801 2665