Tampereen bändikämppätarjonta on heikentymässä entisestään, kun väliaikaisina bändikämppätiloina olleita tiloja joudutaan sulkemaan Pohjolankadulla ja Onkiniemen sukkatehdasta valmistellaan luovien alojen keskusta varten. Yksityinen bändikämppätarjonta ei kata kysyntää ja kaupunki on kyennyt tarjoamaan kämppiä melko huokeasti.

Bändikämppäpula on päässyt syntymään, koska kaupunki ei ole tehnyt riittäviä suunnitelmia tarpeeseen vastaamisesta. Bändikämpiksi on luovutettu väliaikaisesti tyhjentyneitä tiloja ja kun niille löydetään muuta käyttöä, saavat bändit lähteä. Tilanne ei ole kestävä, vaikka toki väliaikaisetkin tilat ovat aina plussaa.

Kaupunki ja valtuusto ovat tässä asiassa liian konservatiivisia: kaupunki on tehnyt viime vuosina miljoonaluokan sijoituksia esimerkiksi avantouintiin, josta viimeisin esimerkki oli demarien hellimä Tohlopin puolen miljoonan talviuintisauna. Tämä tosin peruttiin heidän tahtonsa vastaisesti äänestyksellä kustannusten karattua täysin lapasesta. Voi miettiä ovatko nämä sukupolvikysymyksiä.

Kaupunki tukee merkittävillä summilla erilaisia perinteisempiä kulttuurin muotoja ja esimerkiksi Tampere Filharmonian budjetti on jopa kuusi miljoonaa euroa. Vaikka näitä asioita ei pidä asettaa vastakkain, on tilanne silti kuvaava. Uudemmat asiat, lajit ja ylipäätään suurten ikäluokkien jälkeen syntyneiden kehittämä omaehtoisempi ja vähemmän instituutioihin pohjaava toiminta joutuu usein kamppailemaan kolikoista tai jäämään kokonaan julkisen tuen ulkopuolelle.

Minulla ei tietenkään ole mitään vaikkapa avantouintia tai kulttuuri- ja harrastuspuolella perinteisempiä asioita vastaan. Ei silti saisi sivuuttaa niitä tuhansia ihmisiä, jotka harrastavat jotain muuta. Tässä tapauksessa bänditoimintaa.

On myös ikävää, että kulttuurirahoja pitää jakaa antamalla ja ottamalla kun niitä pitäisi ylipäätään lisätä: sivistys- ja elämänlaatupalvelujen (ml. kaikki kulttuurituet, liikunta, harrastamisen tukeminen, kirjastot, museot ja vapaa sivistystyö) osuus kaupungin budjetista on n. 6 % ja tämäkin on leikkuriuhan alla sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten jatkuvan kasvun vuoksi.

Johdollani valmistellaan Tampereelle uutta kulttuuri- ja liikuntaohjelmaa, joka visioi em. palvelujen tarjontaa tulevaisuudessa. Olen esittänyt, että satsaisimme nykyistä enemmän vaihtoehtokulttuurien tukemiseen ja niiden toiminnan mahdollistamiseen. Bändikämppänäkökulma sopisi tähän hyvin.

Tampereen pitäisi kartoittaa bändikämppien kysynnän ja tarjonnan nykytila ja harkita bändikämppien lisäämiseksi tehtävää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Seinien ylläpito suuressa mittakaavassa yksin kaupungin toimesta ei liene fiksuin vaihtoehto vaikka niitäkin tarvitaan. Kannattaisi miettiä myös bänditoiminnan tukemista esimerkiksi vuokria subventoimalla.

Yksi rakennus jota voisi harkita bändikämppäkäyttöön on vanha tavara-asema, jonka kohtalosta väännetään yhdyskuntalautakunnassa. Vihreät haluaa suojella purku-uhan alla olevan rakennuksen ja se voisi olla puitteiltaan soveltuva myös bändikämppäkeskukseksi tai ylipäätään kulttuurikäyttöön. Rakennus olisi myös sopivan lähellä tullikamarin aluetta, jota kannattaa myös kehittää kulttuurinäkökulmasta.

Toinen vaihtoehto olisi synnyttää kaupunkiin organisaatio, joka ryhtyisi vastaamaan bändikämppätilanteesta toimimalla välittäjänä tilanomistajien ja bändien suuntaan. Hommaan löytyisi varmaan parempia pyörittäjiä kuin kaupunki, mutta kaupunki voisi mahdollistaa hankkeen käynnistymisen.

Olen toiminut apulaispormestarina nyt vajaan vuoden ja vastaavia tilanteita tulee eteen usein. Me tarvitsemme uutta kulttuuria eikä Tampere voi olla kulttuurikaupunki, ellei se mahdollista uuden kulttuurin nousemista ruohonjuuritasolta. Bändikämppiä tarvitaan lisää!

edit: asiasta on näköjään julkaistu addressi, joka löytyy täältä