Tampereen korkeakoulujen yhdistymishanke Tampere3 vaikuttaa olevan pahoissa vaikeuksissa. Korjausliikkeitä tarvitaan nopeasti! Yliopistoille on laissa taattu vahva itsehallinto ja sen on toteuduttava kaikissa tilanteissa.

Itsehallinto on aivan keskeistä yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kannalta. Riippumattomuus on elintärkeä osa uskottavaa, korkealaatuista tutkimusta. On äärimmäisen huolestuttavaa, jos uhkaa syntyä edes ajatus siitä, että yliopiston toimintaa ohjaavat muut kuin tieteelliset lähtökohdat. Siksi on tärkeää, että yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus osallistua kaikissa suomalaisissa yliopistossa kaikkeen päätöksentekoon siinä määrin kuin laki sitä myös edellyttää.

Tampere3-hanke on lähtökohdiltaan hyvä ja tervetullut mahdollisuus suomalaiselle koulutukselle. Prosessi on ollut vaiherikas ja herättänyt paljon keskustelua. Tähän asti olen toivonut ja ajatellut, että luottamus eri toimijoiden välille saadaan lopulta turvattua, ja että hankkeen alkuvaiheen kompasteluista opitaan eikä niitä toisteta.

Valitettavasti nyt näyttää siltä, että ristiriidat ovat kärjistyneet tilanteeksi, jossa hyvästä hallinnosta ei piitata riittävästi. Myös tehtyjen päätösten lainmukaisuus näyttää kyseenalaiselta. Lainmukaisuudesta ei saisi syntyä pienintäkään epäilyä.

Esimerkiksi Tampereen yliopiston professori ja Suomen Akatemian tieteen huippuyksikön johtaja Frans Mäyrä on kuvannut kattavassa kirjoituksessaan sitä, millaisia laillisia ongelmia prosessissa on ilmennyt ja miten nuo ongelmat uhkaavat nyt vaarantaa koko hankkeen. Oikeustieteen professori Juha Lavapuro puolestaan pitää tilannetta niin huolestuttavana, että on vaatinut Twitterissä koko prosessin pysäyttämistä.

Lain kannalta ongelmallisten kohtien lisäksi huonoa hallintoa edustaa esimerkiksi korkeakoulusäätiön istuvan hallituksen pyrkimys vaikuttaa omaan mahdolliseen uudelleenvalintaansa, yliopistoyhteisön laillista valtaa nakertaen.

Nyt tarvitaan ripeitä toimia uuden yliopiston uskottavuuden, maineen sekä sisäisen luottamuksen palauttamiseksi ja turvaamiseksi! Kyse ei ole myöskään ainoastaan tamperelaisesta asiasta, vaan koko Suomen yliopistolaitoksen sekä oikeusvaltion toimivuudesta ja tulevaisuudesta.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö ja ministeri ovat asiassa osapuolia. Siksi jätän heille kirjallisen kysymyksen Tampere3-hankkeen tilanteesta.