Tampereen kaupunginvaltuusto teki äänin 41 puolesta 25 vastaan 1 tyhjää historiallisen päätöksen: Tampereelle rakennetaan moderni pikaraitiotie! Tulosta sai jännittää loppuun asti.

Päätös syntyi vuosien suunnittelun ja perusteellisen pohdinnan jälkeen. Välillä on tuntunut, että liiankin perusteellisen, sillä olen käytännössä viettänyt ison osan nuoruudestani enemmän tai vähemmän hankkeen parissa, vaikka olen ollut mukana vain runsaan vuosikymmenen.

Hanke onkin ollut eri muodoissaan esillä Tampereella jo yli sadan vuoden ajan, nykymuodossaankin lähes kaksi vuosikymmentä. Hanke on onneksi parantunut matkan varrella merkittävästi. Puhumattakaan tekniikasta. Ensi vuosikymmenen alussa Tampereen ensimmäisellä raitiotielinjalla matkataan aivan erilaisilla laitteilla, mistä vanhempamme ja isovanhenpamme uskalsivat haaveillakaan.

Tekniikan lisäksi myös ilmapiiri asian ympärillä on muuttunut: esimerkiksi vuonna 2004 pelkäsin saavani turpiini, kun kehtasin elämäni ensimmäisessä vaalipaneelissa Hervannassa kannattaa modernia raitiotietä Tampereelle. Tuolloin keräsimme myös ison muovikassillisen ratikkaa vastustavia lehtikirjoituksia. Nyt päätöksentekoa edeltänyt kiivas yleisönosastokeskustelukin tuntui  jotenkin tasaisemmalta. Vuoden 2004 kunnallisvaalien jälkeen raitiotiehanke kuopattiinkin, kunnes saimme sen myöhemmin Tampereen pormestariohjelmiin. Toden teolla hanke on lähtenyt etenemään tällä vuosikymmenellä ja nyt päättyvällä valtuustokaudella, ja suunnitelmien parantuessa yhä useampi valtuutettukin on päätynyt lopulta puoltamaan ratikkaa. Vihreä ryhmä on tukenut hanketta alusta asti, mutta hanke on onneksi kasvanut yhteiseksi ponnistukseksi.

Miksi ratikka sitten on hyvä asia? Se ei yksin ratkaise kaikkia joukkoliikenteemme ongelmia tai kaikkia muitakaan ongelmia, mutta on käytettävissä olevista, realistisista vaihtoehdoista joukkoliikenteen runkolinjoille

  • Tutkituin
  • Ekologisin
  • Teknisesti varmin
  • Turvallisin
  • Esteettömin
  • Kokonaistaloudellisesti kestävin
  • Käyttäjäystävällisin
  • Ylisukupolvisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisin
  • Ja ylipäätään kerrannaisvaikutuksiltaan kaupungin kehittymiselle paras liikenneinvestointi, johon valtiokin on lupautunut kolmanneksella mukaan.

Älyliikenne ja kaikki muu oven takana odottavat asiat tulevat toimimaan rinnakkain raitiotieverkoston kanssa. Tulevaisuuden kunta on yhä enemmän ns. elinvoimakunta. Tämän elinvoiman turvaamiseksi kasvava kaupunkiseutu tarvitsee vakaata ja tehokasta joukkoliikennettä. Bussit kulkevat jatkossakin, mutta osa niistä hieman eri reiteillä. Tulevaisuudessa raitiotieverkkoa todennäköisesti laajennetaan ja yhä useammat pääsevät sen vaikutuspiiriin. Kyse on myös siitä, että rakennamme kaupunkia emme vain itsellemme, vaan myös lapsillemme ja kaikille tuleville asukkaille.

Kunnallispolitiikka on usein harmaata puurtamista. Toisinaan sinne mahtuu myös tällaisia suuren mittaluokan voittoja, jotka innostavat pitkälle tulevaisuuteen!

Ei muuta kuin lapiota maahan ja kaupunki raiteilleen!