Julkaistu Aamulehdessä 5.3.2014

Kuvataideopiskelijat pohtivat (AL 26.2.) perusteita TAMK kuvataidekoulutuksen lopettamiselle. Tampereen tarkoitus ei ole ollut lopettaa kuvataidekoulutusta tai muutakaan tarpeelliseksi koettua koulutusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ammattikorkeakoulujen koulutusalakohtaisista opiskelijapaikkamääristä. Ministeriö vähensi vuonna 2012 TAMKin kulttuurialan paikkoja 30 %, lopetti matkailun koulutuksen ja vähensi liiketalouden koulutusta. Tämä vaikutti TAMKin toimilupahakemuksen valmistelun taustalla, kun TAMKin johto neuvotteli ministeriön kanssa.

Tampere ohjasi TAMKia ja vetosi ministeriöön, jotta TAMK olisi voinut mm. hakea vaadittuja säästöjä koulutusalojen välillä siten, että kulttuurialojen paine olisi helpottanut. Tampere esitti kuvataidekoulutuksen keskittämistä Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Kansallisia varoja jaettiin kuitenkin toisin ja perinteinen kuvataidekoulutus jatkuu mm. Kankaanpäässä, vaikka TAMKin kuvataiteen koulutus on ollut moninkertaisesti suositumpi.

Osaamis- ja elinkeinolautakunta esitti kuvataidekoulutuksen jatkamista perustellen asiaa mm. luovien alojen ja taiteen yhteistyömahdollisuuksilla. Lisäksi kaupunki esitti pormestarin kirjeellä ministeriölle harkintavallan käyttöä lopullisista toimiluvista päätettäessä siten, että kuvataidekoulutus voisi jatkua Tampereella. Perusteina olivat mm. taideopiskelijoiden vaikutukset alueen kulttuurielämälle ja vetovoimalle.

Ministeriö ei reagoinut, joten TAMK:n oli toimittava annettujen ehtojen mukaan. Kulttuurialojen säästöjä kohdennettaessa TAMKin oli ehtojen puitteissa käytännössä valittava musiikin tai kuvataiteen koulutuksen vähentäminen. Lopulta kulttuurialan painopisteeksi valittiin Mediapolis ja musiikki.

Tampere on ja haluaa olla kuvataidekaupunki. Meillä on mm. lasten kuvataidekoulutusta Sara Hildèn – akatemiassa, teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ylläpidämme arvostettuja taidemuseoita, jaamme taiteilijoille stipendejä ja teemme parhaamme vireän taide-elämän edistämiseksi.

TAMK:n kuvataideopetuksen päättyminen on kaupungille menetys. Meidän on haettava yhdessä uusia tapoja mahdollistaa korkeatasoista kuvataidekulttuuria tulevaisuudessakin.

Anna-Kaisa Ikonen, pormestari
Olli-Poika Parviainen, apulaispormestari
Matti Höyssä, TAMK:n hallituksen puheenjohtaja