Suomessa rokotuskattavuus on hyvää tasoa. Rokotuksin ehkäistävät taudit ovat käyneet harvinaisiksi juuri rokotteiden ansiosta, ja ne pysyvät loitolla juuri niin kauan kuin rokotuskattavuus pysyy riittävällä tasolla.

Kun laumaimmuniteetti on vahva, rokotetut suojelevat itsensä lisäksi myös niitä, jotka eivät ole saaneet rokotteita tai voi niitä esimerkiksi immuunipuutosten vuoksi ottaa. Kun useampi on rokotettu, myös rokotteen ottaneen suoja kasvaa: yksilöä mikään rokote ei silti toki suojaa aivan 100-prosenttisesti. Kansalliseen rokotusohjelman rokotteet valitaan tarkkojen kriteerien ja tieteellisen tutkimuksen perusteella.

Jos rokotuskattavuus huononee, monet harvinaisiksi käyneet taudit tulevat takaisin. Joissakin maissa, jopa Euroopassa, rokotuskattavuus ei aina ole riittävällä tasolla. Tämä aiheuttaa epidemioita ja vaarantaa myös matkailijat.

Suomessakin on havaittavissa alueellisia eroja rokotuskattavuudessa ja joillakin alueilla kattavuus on laskenut huolestuttavan alas. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on huolissaan tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan suojaavan MPR-rokotteen kattavuuden heikentymisestä. Helposti leviävät taudit voivat aiheuttaa nopeasti epidemioita alueilla, joilla on paljon rokottamattomia ihmisiä.

Rokotuskattavuus liittyy myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen. Jotta mahdollisia epidemioita voidaan ennakoida, on syytä laatia kansallinen varautumissuunnitelma ja pyrkiä puuttumaan rokotuskattavuuden heikkenemiseen. Ensisijaisesti on keskityttävä valistukseen ja pehmeisiin keinoihin rokotekielteisyyteen puuttumiseksi. Mikäli kattavuus kuitenkin heikkenee merkittävästi, voi esimerkiksi tartutatautilain uudistuksessa lakiin lisätty mahdollisuus pakollisiin rokotuksiin olla joissain tilanteissa välttämätön. Vapaassa yhteiskunnassa käyttökynnys velvoitteisiin on aina oltava korkea, mutta jos yhden elämänvalinnat heikentävät muiden elinmahdollisuuksia ja vaarantavat monien terveyden, yhteiskunnan tulee viime kädessä voida puuttua asiaan.

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 22.7.2017.