Hyvät valtuutetut, sekä striimiä seuraavat kaupunkilaiset

Kiitän lämpimästi siitä, että olette valtuustossa valinneet minut Hämeenlinnan tulevaksi kaupunginjohtajaksi. Kyseessä on suuri luottamus ja aion olla sen arvoinen. Kyseessä on myös henkilökohtaisesti äärimmäisen kiehtova ja houkutteleva uusi polku ja muutos, joka on nyt eteeni aukeamassa.

Tässä kohtaa heti alkuun haluan myös onnitella uusia valtuutettuja sekä varavaltuutettuja, ja kiittää kaikkia ehdolla olleita sekä tietenkin myös väistyvää valtuustoa työstä demokratian ja yhteisten asioiden eteen.

Meidän, jotka kaupunkikonsernin hallinnossa toimimme, tai minun tapauksessani tulemme toimimaan, tehtävänä on varmistaa hyvä hallinto, selkeä päätösvalmistelu ja poliittisen päätöksenteon mahdollisimman hyvät edellytykset.

On tärkeää, että demokraattisesti valituilla päätöksentekijöillä on parhaat mahdollisuudet tehdä onnistuneita päätöksiä, ja ohjata kaupungin organisaatiota valtuuston asettamien suuntaviivojen ja yhdessä laadittavan kaupunkistrategian mukaisesti.

Samalla haluan tehdä parhaani, jotta kaupungin organisaatio toimii tehokkaasti ja laadukkaasti. 

Meidän on voitava tuottaa ja järjestää korkeatasoisia palveluita asukkaille. 

Kaupungin on oltava tasokas työympäristö henkilöstölle ja yhdessä teidän valtuutettujen kanssa tehtävämme on hoitaa kaupungin taloutta kestävästi ja pitkäjänteisesti, edistäen kaupungin kestävää kehitystä ja kasvua.

Samalla meidän on pidettävä huolta kaupungin vetovoimasta esimerkiksi edistämällä elinkeinojen sijoittumista kaupunkiin, tukemalla yrittäjyyttä ja edistämällä monipuolista kulttuurielämää.

Hämeenlinnassa onneksi on tekemisen meininki.

Hämeenlinnan on oltava myös yhdessä muiden kuntien ja Hämeen liiton kanssa voimakas, kokoaan suurempi edunvalvoja silloin, kun meitä koskevia asioita käsitellään. Tämä edellyttää niin virkajohdon kuin poliittisenkin johdon aktiivisuutta.

Paljon muutakin kuuluu kunnan vastuulle, aina lapsiystävällisestä kaupunkisuunnittelusta hyviin oppimisympäristöihin tai vaikkapa tonttipolitiikkaan. 

On haettava uusia tekemisen tapoja silloin kun niitä tarvitaan, ja oltava ketteriä ja luovia.

Hyvät valtuutetut, luonnollisesti myös loppusuoralla oleva Sote- ja hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kaupunkiin. Uudistuksen osalta meidän on yhdessä pidettävä huolta siitä, että palvelut ovat asukkaille saumattomia riippumatta siitä mihin ne hallinnollisesti sijoittuvat.

Ja jotta ylipäätään voisimme kaupunkia kehittää ja palvelut sujuvasti järjestää, on keskiössä vakaa talous. Investointien oikea-aikaisuus ja oikeasuhtaisuus, velkamäärän hallittavuus ja esimerkiksi verojen ja maksujen kohtuus.

Talouden yhtälö on tässä kuntamaisemassa vääjäämättä ja yleisesti haastava.

Meillä on kuitenkin monia menestyksen avaimia.

Hämeenlinna on mitä kiehtovin kaupunki. Se yksi eteläisen pääradan keskus, jolla on pitkät perinteet ja historia. 

Hämeenlinnalla on myös mahdollisuus olla entistäkin vetovoimaisempi matkailukohde. Esimerkiksi suurtapahtumien houkuttelu ja lähimatkailubuumi tukevat Hämeenlinnaa.

Hämeenlinnalla on potentiaalia tarjota myös asumismukavuutta, mikä ei välttämättä muualla ole niin helposti saavutettavissa. 

Jos ja toivottavasti kun monipaikkaisuudesta tulee yhteiskunnassamme uusi normaali, Hämeenlinna ja myös sen pitäjät voittavat.

Liikenteen solmukohtana Hämeenlinna on mahdollisuus olla luonteva venttiili niin pääkaupunkiseudun kuin Tampereen seudunkin kasvulle.

Ja jotta voimme lunastaa tämän, kaupungin on oltava otollinen kohde yrityksille sijoittua ja uusille asukkaille muuttaa. 

Samalla meidän on pidettävä kiinni Hämeenlinnan valteista, joita ovat esimerkiksi lapsiystävällisyys ja Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen upea luonto. 

Hyvät kuulijat, kaupunginjohtajan valintaprosessi oli samalla myös hyvä pikakoulu siihen, mistä Hämeenlinnassa keskustellaan ja mitkä ovat myös tulevan päätöksenteon keskeiset haasteet ja kysymykset. 

Virkavalmistelun ja poliittisen päätöksenteon välillä olennaista on esimerkiksi selkeys.

Nykypäivän julkiselta hallinnolta ja päätökseonteolta toivotaan myös monipuolista avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttamista erilaisissa verkostoissa. Tätä työtä olen sitoutunut kanssanne tekemään. 

Esimerkiksi kuntalaisviestinnän näkökulmasta sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia ripeään vuorovaikutukseen myös hallinnon suunnalta, mutta samalla myös meidän jotka asioita valmistelemme, on muistettava myös perinteisemmän inhimillisen saavutettavuuden merkitys. Nämä tavoitteet voimme lunastaa yhdessä. 

Työni alkavat tämän hetken tietojen mukana elokuun loppupuolella. Hyppään mukana liikkuvaan junaan, sillä esimerkiksi seuraava talousarvio ei odota, ja valtuuston on päästävä nopeasti linjaamaan lähivuosien strategiaa. 

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo onneksi myös perehdyttävät minua tehtäviini ennen, kuin kapula vaihtuu. Heille kuuluu myös kiitos. Tapasimme ensimmäisen kerran yhdessä tänään.

Ja lopuksi hyvät valtuutetut, Hämeenlinna on myös osa Suomen suurta tarinaa. Olen varma siitä että yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla kirjoittaa tähän tarinaan uusia hienoja lukuja. 

Odotan tulevaa yhteistyötämme innolla ja optimistisin mielin. Nähdään pian!