Useat mediat ovat uutisoineet Sisäministeriön tavoitteesta laajentaa poliisin pääsyä arkaluonteisiin potilastietoihin. Esitys on potentiaalisesti haitallinen ja vaarallinen. Sitä on valmisteltu vaivihkaa ja se yritetään ilmeisesti viedä läpi kiireellä.

Laajennetun potilastietojen luovutuksen lisäksi lääkäreiden esitetään ilmoittavan potilastietoja poliisille myös ”ennalta ehkäisevästi”. Potentiaalisesti vakavista rikoksista ilmoituskynnyksen halutaan olevan ”hyvin alhainen”, vaikka mitään konkreettista rikosta ei olisi edes suunnitteilla.

Esitystä perustellaan kouluampumisten ja terrori-iskujen kaltaisten vakavien rikosten torjunnalla. Muutamien ääriesimerkkien luoma pelko voi johtaa vakaviin seurauksiin monille muille ja koko yhteiskunnalle.

Potilas-lääkärisuhde on monestakin syystä erittäin luottamuksellinen ja esimerkiksi Lääkäriliitto onkin jo nyt ilmaissut vakavan huolensa tästä hallituksen esityksestä.

Potilastietojen salassapitoon on jo olemassa perusteltuja poikkeuksia. Esimerkiksi lapseen kohdistuneista vakavien rikosten epäilyistä on tehtävä lastensuojeluilmoitus jo nyt. 

Myös vakavasta lähisuhdeväkivallasta voidaan ilmoittaa hoitohenkilökunnan toimesta poliisille, mutta uhrin edun vuoksi ensisijainen keino on ohjata hänet ensin esimerkiksi turvakotiin ja rohkaista häntä tekemään itse tutkintapyyntö. 

Lähisuhdeväkivalta on usein arka asia ja uhrin kynnys hakeutua avun piiriin voi olla jo valmiiksi korkea. Hallituksen esitys voisi hyvinkin johtaa siihen, että hoito jäisi alkujaankin saamatta. Uhrin asema heikentyisi entisestään.

Jos taas esimerkiksi mielenterveyspotilaiden tietoja ryhdytään ilmoittamaan herkemmin poliisille, voivat monet mielenterveyden ongelmista kärsivät jättää kokonaan hakeutumatta hoitoon, mikä voi syrjäyttää ihmisiä entisestään tai tehdä potentiaalisesti vaarallisistakin yksilöistä entistä vaarallisempia. Monen sairaus pahenee ilman hoitoa.

Huolestuttava esimerkki liittyy myös huumeiden käyttäjiin. Potilastietojen laajennettu jakaminen huumeiden käyttäjistä estäisi hakeutumista hoitoon ja lisäisi todennäköisesti suoraan kuolemantapauksia. Huumehoidon tila Suomessa on jo valmiiksi huono ja poliisin pitäisi keskittyä käyttäjien sijaan huumekaupan suurempaan kuvaan.

Vasta hiljattain saimme myös lukea siitä, miten Kela, verottaja ja poliisi saavat helpotetut ja laajennetut pääsyoikeudet kansalaisten pankkitileille.

Kynnys viranomaisten pääsylle henkilökohtaisiin ja luottamuksellisuuden piirissä oleviin tietoihin on syystä haluttu pitää korkeana. Tätä on syytä kunnioittaa.