Tiedote 12.1.2018

Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (vihr.) vaatii selvitystä toimeentulotuen saajien vahingonkorvauksien luokittelusta toimeentulotukea vähentäviksi tuloiksi. Toimeentulotukilain mukaan kaikki vähäistä suurempi tulo on käytettävä elämiseen.

– Nykyinen toimeentulolaki kohtelee erittäin epäoikeudenmukaisesti onnettomuuksien ja rikosten uhreja. Vaikka toimeentulotuki onkin viimesijainen tukimuoto, se ei saisi johtaa epäinhimillisiin tilanteisiin, joissa henkilön saamat haitta- ja kärsimyskorvaukset lasketaan tuloksi, Parviainen sanoo.

Parviainen kiittää perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (kesk.) nopeasta reagoinnista aiheeseen ja toivoo että ministerin aktiivisuus johtaa nopeasti myös lainsäädäntötason toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

– Toimeentulotukea tulisi tarkastella ensisijaisesti osana sosiaaliturvajärjestelmää ja suuremmillekin uudistuksille olisi tarvetta, mutta myös yksittäisiin epäkohtiin on syytä puuttua, Parviainen sanoo.

Parviainen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi perjantaina. Tamperelainen Olli-Poika Parviainen on vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Lisätiedot:
Olli-Poika Parviainen
olli-poika.parviainen@eduskunta.fi