Olimme valmistelleet yhdessä Turun Vihreän valtuustoryhmän PJ Niina Ratilaisen kanssa lehtiin mielipidekirjoituksen paperittomien terveydenhuollon tarpeellisuudesta mm. Turussa ja Tampereella. Päivän uutiset kuitenkin muuttivat tilannetta niin paljon että päätimme julkaista kirjoituksen nyt.

Hallituksen lakiesitys välttämättömien terveyspalvelujen turvaamisesta paperittomille Suomessa oleville on odotettu muutos, jota on valmisteltu pitkään. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi viimeisessä kokouksessaan 6.3. eduskunnalle esityksen lain hyväksymisestä. Nyt eduskunnan käsittelyssä kansanedustaja Kari Rajamäki (sd) vei asian pöydälle ja käytännössä torppasi oman puolueensa ministerin johdolla valmistellun uudistuksen etenemisen tällä hallituskaudella.  Menettely näyttää karkealta politikoinnilta vaalien alla. Kärsijöinä ovat käytännössä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset.

Paperittomien, joiden maassa oleskelu ei ole viranomaisten tiedossa tai sallimaa, terveydenhuoltoa hoidetaan Suomessa johdonmukaisesti vain Helsingissä. Tarvetta yhteisille käytänteille ja lainsäädännölle on etenkin suurissa kaupungeissa, kuten Turussa ja Tampereella.

Yhteinen lainsäädäntö tarvitaan, jotta välttämättömät terveyspalvelut ovat paperittomien saavutettavissa samoin kaikkialla maassa. Oikeus kiireelliseen hoitoon on taattu myös esimerkiksi Tampereella, mutta puutteita on eri paikkakunnilla paljon.

Palveluiden on oltava järjestetty niin, että esimerkiksi paperiton raskaana oleva nainen tai sairas lapsi saa varmuudella hoitoa ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa riippumatta siitä missä kunnassa he ovat. Näin Suomi on allekirjoittaessaan YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista sitoutunut toimimaan.

Ajoissa annettu hoito estää sairauksien pahenemista ja leviämistä. Hoito paitsi vähentää inhimillistä kärsimystä, myös säästää kustannuksissa pidemmällä aikavälillä paljon. Terveydenhuolto, jonka piiriin kuuluvat kaikki maassa oleskelevat, suojaa kaikkia asukkaita tartuntataudeilta. Hoito on ihmisoikeuskysymys.

Myös Lääkäriliitto on vedonnut eduskuntaan lain säätämisen puolesta. Hoidon epääminen paperittomilta koetaan hoitohenkilöstön ammattietiikan vastaiseksi. Useat terveydenhuollon ammattilaiset tekevät hoitotyötä nyt vapaa-ajallaan.

Helsingissä toimivan Global Clinicin lääkäri Ville Holmbergin arvion mukaan paperittomien terveydenhuollon kustannukset olisivat noin 0,2 promillea Suomen julkisista terveydenhuoltomenoista. Kustannukset ovat pienet, sillä esimerkiksi Turussa paperittomia on arviolta alle sata henkilöä. Vaikutukset terveyteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ovat kuitenkin merkittävät.

Terveydenhuollosta, sairauksien ehkäisystä ja ihmisoikeuksista huolehtiminen on yhteiskunnan tehtävä eikä sen pidä perustua vapaaehtoisuuteen vaan lakiin. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus saada apua terveytensä hoitoon. Uudistus on vietävä maaliin, nyt ei ole pikkupolitikoinnin aika.

 

Olli-Poika Parviainen
Tampereen vihreän valtuustoryhmän pj
apulaispormestari
Tampere

Niina Ratilainen
Kaupunginvaltuutettu (vihr)
Turun vihreän valtuustoryhmän pj