Valtuustoaloite vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi ja avoimen toimisto-ohjelmiston käyttöönottamiseksi Tampereen kaupunkikonsernissa

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot (VALO) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuimpia VALOja ovat mm. suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmäydin Linux, Internet-selain Firefox sekä toimisto-ohjelmistot OpenOffice.org ja LibreOffice. VALOilla on merkittäviä vahvuuksia. Ne ovat riippumattomia yksittäisistä toimittajayrityksistä ja niitä kehitetään Internetissä avoimesti, tieteellisen tutkimuksen tavoin. VALOista ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja, ne […]

Read more
Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamiseksi

Dno TRE: 9819/2010 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Viime vuosina suomalaisten luottamus poliittisen päätöksenteon puolueettomuuteen ja avoimuuteen on syystä horjunut. Vuonna 2009 Lauri Tarastin johdolla toiminut puolue- ja vaalirahoitustoimikunta esitti muistiossaan, että kuntalakiin sisällytettäisiin kaikille keskeisissä kunnallisissa luottamustoimissa toimiville ja päätöksentekoon osallistuville henkilöille ilmoitusvelvollisuus sidonnaisuuksista. Kuntalain uudistamistarpeita selvittämään on asetettu virkamiestyöryhmä. Uuden kuntalain arvellaan kuitenkin valmistuvan […]

Read more
Valtuustoaloite rollaattorin käyttäjien joukkoliikennepalvelun turvallisuuden sujuvuuden parantamiseksi

Dno TRE: 9822/2010 Valtuustoaloite rollaattorin käyttäjien joukkoliikennepalvelun turvallisuuden sujuvuuden parantamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Rollaattorin avulla kulkevien, liikuntarajoitteestaan huolimatta vielä itsenäisesti kaupungilla liikkumaan pystyvien henkilöiden on bussiin noustessaan nostettava rollaattori sisään takaovesta ja kuljettava sitten tankoihin ja penkkeihin tukien bussin etuosaan kuljettajan luo maksamaan matkansa. Koska näiden henkilöiden liikkuminen myös bussin sisällä on vaivalloista, olisi perusteltua, että henkilöille […]

Read more
Valtuustoaloite virtuaalivaltuuston kehittämiseksi ja esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyyden parantamiseksi

Dno TRE: 8020/2010 Valtuustoaloite virtuaalivaltuuston kehittämiseksi ja esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyyden parantamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Helsinkiin suunnitellaan virtuaalivaltuustoa, joka lisäisi kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Osana hanketta on internetissä toimiva palvelu, johon kuka tahansa voi liittyä. Palvelussa julkaistaan kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista viikkoa ennen kokousta ja kaupunkilaisten mielipiteet ja ehdotukset kootaan ja lähetetään paria päivää ennen kokousta valtuutetuille. Tampereella kuntademokratiaa on kehitetty […]

Read more
Tiedote maahanmuuttajanuorten työllistymisestä

Tampereen vihreät ry iloitsee maahanmuuttajanuorten työllistymisestä Tampereen kaupungin kesätöihin kesällä 2010. Vihreä valtuustoryhmä teki keväällä 2009 aloitteen maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseksi väestöpohjaa vastaavalla suhteella Tampereen kaupungin kesätöihin. Vaikka kesätyöntekijöiden määrää laskettiin säästösyistä radikaalisti, ottivat viranhaltijat aloitteen tosissaan. Maahanmuuttajataustaisia nuoria työllistyi kesätöihin kesällä 2010 kymmenen henkilöä, kesätyöntekijöitä oli  kaikkiaan  noin 350″. Vaikka määrä ei ole suuri, on […]

Read more
Valtuustoaloite kotisairaalatoiminnan laajentumismahdollisuuksien selvittämiseksi

Dno TRE: 7231/2010 Valtuustoaloite kotisairaalatoiminnan laajentumismahdollisuuksien selvittämiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Tällä hetkellä Tampereella toimivan kotisairaalan toiminta mahdollistaa sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitamisen kotonaan, jos nämä hoitotoimenpiteitä lukuun ottamatta tulevat toimeen itsenäisesti. Toiminnan mahdollistavat kotona vierailevat lähi- ja sairaanhoitajat, jotka suorittavat tarvittavat toimenpiteet. Sairaanhoitajien lisäksi kotisairaalassa työskentelee kaksi lääkäriä ja fysioterapeutti, toinen lääkäreistä ja fysioterapeutti puolipäiväisesti. Kotisairaalahoitoon voi hakeutua, jos hoitava […]

Read more
Piilopuoluetuet ja talon tavat

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto poisti omituisen edun: kaupunki on kaikessa hiljaisuudessa myöntänyt lähes kahden vuosikymmenen ajan palkallista vapaata puoluekokouksiin työajalla osallistuville kaupungin työntekijöille. Puutuin asiaan ja käytäntö muuttui.

Read more
Valtuusto päätti monitoimihallista

Tampereen kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen Tampereen keskusareenan eli ns. monitoimihallin mahdollistamisesta. Kaupunki investoi junaradan päälle rakennettavaan kanteen ja infraan ja sitoutuu käyttämään tulevaa hallia. Lisäksi alueelle myönnetään verohelpotuksia. Lama-aikana yli 90 prosenttisesti ulkopuoliseen rahoitukseen perustuva hanke on kaupungille suuri mahdollisuus. Lähes 400 miljoonan sijoitus muuttaa keskustan ilmettä kertaheitolla. Toteutuessaan hanke edistää Tampereen vetovoimaisuutta, sitoo kaupunkiin pääomia, […]

Read more
Valtuustoaloite neuvoloiden terveydenhoitajien imetystietämyksen parantamiseksi ja imetyspoliklinikan perustamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 16.4.2010 tiedotuksen asetuksesta imeväisten ja pikkulasten ruokinnasta jaettavasta tiedosta. Asetus tulee voimaan 1.5.2010. Asetuksella pyritään varmistamaan, että perheet saisivat yhdenmukaista tietoa pienten lasten ruokinnasta ja ravinnosta. Asetus tukee imetyksen edistämistä. Perheitä tulee neuvoa tilanteissa, joissa imetys ei onnistu. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee täysimetystä puolen vuoden ikään saakka. Imetys edistää monin tavoin sekä äidin että […]

Read more
Matkaraportti Trondheimista

Johdin Tampereen delegaatiota pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kokouksessa Trondheimissa. Tuhkapilvi sekoitti matkasuunnitelmat.

Read more
Valtuustoaloite omalääkäri, omahoitaja, oma sosiaalityöntekijä-ryhmän perustamiseksi asunnottomille

Dno TRE: 2555/2010 Valtuustoaloite omalääkäri, omahoitaja, oma sosiaalityöntekijä-ryhmän perustamiseksi asunnottomille – Tampereen Vihreä valtuustoryhmä Omalääkärijärjestelmällä pyritään siihen, että perusterveydenhuollon palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla. Tutkimukseen ja hoitoon pääsyä on ohjattu laeilla. Tampereellakin on paljon henkilöitä, joilla ei ole omalääkäriä, koska heillä ei ole osoitetta, jonka mukaan omalääkäri määräytyy. Kun palvelujen järjestäminen perustuu asunto-osoitteeseen, asunnoton jättää helposti menemättä […]

Read more
Liimaajat linnaan?

Kritisoin Tampereen kaupungin tiukkapipoista asennetta tapahtumajulisteiden liimaamiseen.

Read more
Saako puhua?

Kritisoin Tampereen kaupunkikonsernissa ilmennyttä vaientamisen kulttuuria

Read more