VR toteuttaa historiansa suurimmat yt-neuvottelut. Säästöohjelma uhkaa satojen työpaikkojen lisäksi hankaloittaa suomalaisten liikkumista merkittävästi. Leikkaukset uhkaavat myös monien alueiden elinvoimaa. Rajut vähennykset ovat kyseenalaisia myös VR:n ja valtion yksinoikeussopimusten tavoitteiden kannalta.

Leikkaukset heikentävät esimerkiksi kovista taloushaasteista kärsivän Tampereen saavutettavuutta. VR aikoo lopettaa yhteensä 12 kappaletta junavuoroa väleillä Tampere-Turku ja Tampere-Jyväskylä. Lähiliikenteen ostosopimusten leikkaukset puolestaan vaikeuttavat ihmisten arkea pääkaupunkiseudulla. Turun liikenteessä leikkaukset ovat vielä Tamperettakin suurempia. Turun ja Helsingin välillä junavuoroja vähennetään neljänneksellä.

Monelle ihmiselle juna on paras ja pahimmillaan jopa ainoa vaihtoehto työssäkäyntiin, työn edellyttämiin matkoihin ja matkailuun. Kun vuorot vähenevät, osa tottuu käyttämään autoa, bussia tai lentokonetta junan sijaan – tai yksinkertaisesti vähentää liikkumistaan. Liikkumisen väheneminen tai hankaloituminen taas usein tarkoittaa vähemmän yritystoimintaa, työllisyyttä ja kasvua.

Hintakilpailu on asiakkaan kannalta sinänsä hyvä asia ja ymmärrän, että VR:nkin täytyy tietenkin pyrkiä kannattavuuteen. Toivoisin kuitenkin, että valtio ja VR yhdessä hakevat ratkaisuja, joilla ongelmaa hoidetaan muutoin kuin karsimalla palvelusta. Esimerkiksi valtion tulisi omasta puolestaan satsata nykyistä reippaasti enemmän raiteiden kunnossapitoon. Täytetään siis mieluummin nyt vajaakäytöllä kulkevia junia kuin karsitaan niistä. Raideliikenteestä pitää tehdä nykyistä houkuttelevampi ja käytännöllisempi vaihtoehto liikkua Suomessa. Ei voi olla niin, että ainoat liikkumisvaihtoehdot, joita pystymme Suomessa tarjoamaan, ovat joko kallis tai huono.

Myös valtion ja VR:n solmima pitkä yksinoikeussopimus edellyttää tarjoamaan monilukuisia, luotettavia ja korkealaatuisia palveluja. Jos VR ei kaikkiin tavoitteisiin tällä hetkellä usko kykenevänsä eikä voi taata työpaikkojakaan, kannattaisi sopimuksesta neuvotella yhdessä uudestaan. Itse kannatan hallittua kokeilua, jossa joistain liikennöintioikeuksista voisivat VR:n lisäksi kilpailla muutkin yritykset. Kokeilun perusteella pystyttäisiin arvioimaan, saataisiinko kilpailulla lisättyä raideliikenteen houkuttelevuutta. Raideliikenteen lisääntyminenhän olisi viime kädessä myös VR:n etu.

Jätän raideliikenteen toimivuudesta lähiaikoina myös kirjallisen kysymyksen eduskunnassa hallituksen vastattavaksi. Meillä ei ole varaa heikentää raideliikennettä näin paljon.