Hyvät valtuutetut, arvoisa yleisö

Aivan ensiksi haluan kiittää saamastani luottamuksesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun 1980-luvulla syntyneen sukupolven edustaja pääsee työskentelemään Tampereen kaupunkikonsernin johtoryhmätasolla. On hienoa, että sukupolveni pääsee pikkuhiljaa näyttämään kyntensä Tampereella. Tehtävä tuli minulle hieman yllättäen. Apulaispormestarien vaihtuvuudesta on puhuttu paljon ja tämä lienee nyt se kauden viimeinen vaihto.

Nyt kohdalleni osunut pätkäkausi on haastava ja siksi olenkin orientoitunut tehtäviini yhdessä tulevan edeltäjäni Perttu Pesän ja keskeisten viranhaltijoiden kanssa jo siitä asti, kun ryhmäni päätti kesällä esittää minua tähän tehtävään.

Pari sanaa sivistyksen ja elämänlaadun ja osaamisen ja elinkeinojen asioista: prosessit eivät ole budjetiltaan kaupungin suurimpia, mutta väitän niiden vaikutuksen jokaisen kaupunkilaisen elämään ja koko kaupungin vetovoimaan olevan merkittävä.

Osaamis- ja elinkeinopolitiikassa haluan ohjata painopistettä edelleen kohti uuden liiketoiminnan synnyttämistä ja yrittäjyyteen kannustamista. Maailma on tällä hetkellä yrittäjälle armoton ja kaupungin tulee tehdä kaikkensa luovuuden ja rohkeuden edistämiseksi. Johtaja Kari Kankaalan johdolla valmisteltu strateginen Avoimena Tampereena tunnettu hanke on tässä keskeisessä roolissa.

Myös toisen asteen koulutuksesta tänään tehdyt linjaukset seudulliseen isäntäkuntamalliin perustuvaan järjestelmään siirtymisestä on toteutettava seudun yhteistyötä tiivistäen ja henkilökuntaa sekä erityisesti opiskelijoita kuunnellen.

Hyvä työllisyyspolitiikka on välttämätöntä. Esimerkiksi vaarallisen korkeaa nuorisotyöttömyyttämme ei yhdessä lautakunnassa ratkaista, vaan meidän kaikkien on tehtävä voitavamme tilanteen korjaamiseksi. Yksi omalle tulevalle tontilleni kuuluva tähän liittyvä asia on nuorten starttipajamallina tunnettu hanke, jonka kohderyhmänä ovat ilman opiskelupaikkaa jääneet ja ammatillisen koulutuksen ilman syytä keskeyttäneet nuoret.

Toivon, että tämä esibudjetista poistettu ja myöhemmin kaupunginhallituksen toiveena esitetty hanke saadaan käynnistettyä heti ensi vuonna. Se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin.

Urheilupolitiikassamme haluan herätellä keskustelua lajien yhdenvertaisuudesta ja hyötyliikunnan asemasta Tampereella. Kaikki eivät ole huippu-urheilijoita ja harrastamisen tulisi olla hauskaa ja helppoa.

Kulttuuripolitiikassamme meidän on löydettävä keinot myös uusien kulttuurimuotojen tukemiseen ja ruohonjuuritason omaehtoiseen kulttuuritoimintaan kannustamiseen tiukasta taloustilanteestamme huolimatta. Tämä ei välttämättä edes maksa, vaan kyse on enemmänkin tahdosta ja periaatteesta. Myös perinteisemmän kulttuurin puolella kuohuu: ensi vuonna meidän on linjattava mm. museoverkkomme tilaratkaisut pitkälle tulevaisuuteen.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen palveluverkosta laaditaan parhaillaan selvitystä. Valmistelussa on opittu paljon taannoisen kouluverkkoselvityksen kompastuskivistä ja nyt onkin edettävä asukkaita mahdollisimman laajasti kuunnellen. Tähän aion osallistua aktiivisesti.

Muistaakseni valtuutettu Pauli Ruoholahti esitti taannoin osuvan huomion apulaispormestarin työmäärästä todetessaan, kuinka kahdessa toisensa ilmassa Suomenlahdella kohtaavassa lentokoneessa istuu molemmissa tuleva edeltäjäni, apulaispormestari Perttu Pesä. Tilanne muuttunee siltä osin, että tapahtumatoimiston johtajaksi siirtyvä Pesä saa nyt katsella ikkunoistaan myös kolmatta lentokonetta, jossa istuu Parviainen, ainakin silloin kun junalla ei pääse.

Yhteistyö tapahtumatoimiston ja prosessieni välillä tuleekin suurella varmuudella jatkumaan erittäin tiiviinä ja haluankin toivottaa Pertulle onnea uusiin haasteisiin.

Pyrin uudistamaan toimintakulttuuria myös lähtien itsestäni.  Avaan huomisesta alkaen kotisivuilleni suoran palautekanavan, jonne toivon yhteydenottoja kaikilta kuntalaisilta.

Olen myös sitounut säännöllisiin kuntalaistapaamisiin kaupungin nykyisen tarjonnan lisäksi ja yksi pyrkimykseni onkin tehdä apulaispormestarin työnkuva ja tehtävät näkyvämmiksi kuntalaisten suuntaan. Nyt aika moni työhömme liittyvä asia tuntuu jäävän keskusvirastotalon sisälle.

Joulukuun alusta alkaen käytän myös osan apulaispormestarin palkkiostani ylimääräisen avustajan palkkaamiseen yhdessä kansanedustaja Oras Tynkkysen kanssa. Sillä tavalla minäkin kunnallispolitiikassa aloitin. Kiitos Oras.

Hyvät valtuutetut, toivon aktiivista vuorovaikutusta kanssanne. Pyydän, että otatte yhteyttä aina, kun jokin tuleville vastuualueilleni sijoittuva asia askarruttaa teitä tai ryhmiänne. Vierailen myös mielelläni ryhmissänne silloin, kun koette sen tarpeelliseksi. Tehdään yhdessä parhaamme. Kiitos vielä kerran kaikille.