Aamulehti julkaisi tämän yhteisen mielipidekirjoituksen jostain syystä ilman nimeäni

Tampereella on kolme suurta korkeakoulua ja jopa 35 000 opiskelijaa. Vuosittain moni muuttaa Tampereelle opiskelujen vuoksi ja Tampere onkin yksi Suomen vetovoimaisimmista ja nopeimmin kasvavista kaupungeista.

Asuntojen saatavuus on ensiarvoisen tärkeää tämän vetovoiman säilyttämiseksi. Erityisesti uusien, kaupunkiin muuttavien opiskelijoiden aiheuttama syksyn kysyntäpiikki johtaa siihen, ettei kohtuuhintaisia asuntoja ole riittävästi tarjolla.

Vuokraturvan mukaan Tampereen kantakaupungin läheisyydestä on vaikea saada hyväkuntoista pientä vuokra-asuntoa syksyn kysyntäpiikin aikaan. Kaikkein vilkkaimpaan aikaan vuokrissa saattaa myös olla jopa 10 prosenttia sesonkilisää.

Tänä vuonna Tampereen tilanne on parantunut hieman vaikka kysyntää on ollut paljon. Tämä johtuu muun muassa opiskelijajärjestöjen välittämien yksityisten asuntojen aiempaa paremmasta saatavuudesta.

Kaupungin ja opiskelija-asuntosäätiöiden asuntotarjonnassa sen sijaan ei ole lisäystä aiempiin vuosiin verrattuna. Tänäkin vuonna useat uudet opiskelijat ovat joutuneet turvautumaan hätämajoitukseen. Jatkossa kaupungin tulisikin osallistua nykyistä enemmän hätämajoituksen mahdollistamiseen esimerkiksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opiskelijat ovat tyypillisesti heikon toimeentulotilanteensa takia altavastaajan asemassa yksityisiä vuokra-asuntoja etsiessään. Asunto on jokaisen perusoikeus ja myös opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus miellyttävään asumiseen opiskeluaikanaan. Hyvien asuntojen saatavuus ei siis voi olla pelkästään yksityisten markkinoiden varassa, koska kaikki eivät pysty hankkimaan asuntoa sitä kautta korkeamman hintatason takia.

Kaupungin asuntopolitiikassa  kannattaa huomioida erityisesti pienten, kohtuuhintaisten asuntojen ja opiskelija-asuntojen riittävä tarjonta. Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat merkittävässä osassa opiskelijoiden asuntojen tarjoajina, mutta korkeakouluopiskelijoista vain kolmanneksella on mahdollisuus asua opiskelija-asunnossa.

Opiskelija-asuntokannan lisäämistä kannattaakin tukea esimerkiksi varmistamalla eri asumismuotojen yhdistelyä kaavoituksessa ja uusien asuinalueiden suunnittelussa, nopeuttamalla kaavoitusta ylipäätään ja huomioimalla opiskelijat alueiden täydennysrakentamisessa.

Opiskelija-asuntojen rakentamista voidaan helpottaa myös mm. joustamalla autopaikkavaatimuksista kantakaupunkiin rakennettavien opiskelija-asuntojen kohdalla ja siellä missä joukkoliikenne on riittävän sujuvaa.

Olga Haapa-aho
Tampereen vihreiden nuorten – Virnu ry.n puheenjohtaja

Olli-Poika Parviainen
Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja