Eduskunnan puhemiehelle

Tietovuoto Panamassa toimivasta yhtiöstä on lisännyt keskustelua veronkierrosta ja verovälttelystä.  Useat hallituksen ministerit ovat vakuuttaneet, että hallitus tekee kaikkensa veronkierron vähentämiseksi niin kansallisesti kuin EU:ssakin.

Veronkiertoon puuttuminen edellyttää kunnianhimoista ja johdonmukaista politiikkaa ja konkreettisia toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tässä työssä sekä lainsäätäjät että viranomaiset tarvitsevat riittävät tiedot nykytilanteesta, esimerkiksi EU:ssa eri jäsenmaiden verojärjestelyistä.

Ns. LuxLeaks-tietovuodon jälkeen Euroopan parlamenttiin perustettiin erityisvaliokunta, TAXE, tutkimaan verotuksen porsaanreikiä. Valiokunta pyysi työtään varten ensin EU:n neuvostolta ja tämän jälkeen komissiolta mm. yritysten verojärjestelyjä käsittelevän virkamiestyöryhmän (yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmä) asiakirjoja.

Komissio arvioi, että se tarvitsee jäsenmailta luvan asiakirjojen luovuttamiseen. 5.10.2015 päivätyn dokumentin mukaan Suomi kuului niiden jäsenmaiden ryhmään, joka ei ollut antanut lupaa pyydettyjen asiakirjojen luovuttamiseen parlamentin valiokunnalle sen työtä varten.

Komissio on luovuttanut osan asiakirjoista parlamentaarikkojen tutkittavaksi suljetuissa ja valvotuissa olosuhteissa. Merkittävä määrä dokumentteja on kuitenkin yhä saamatta. Saaduistakin asiakirjoista osa on jouduttu peittämään niin täydellisesti, etteivät parlamentin jäsenet ole pystyneet niitä käytännössä hyödyntämään. Ennakkotietojen mukaan komissio aikookin konsultoida jäsenmaita vielä uudelleen samassa asiassa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi Suomen hallitus ei sallinut yritysverotusta koskevien asiakirjojen antamista Euroopan parlamentin erityisvaliokunnalle syksyllä 2015, ja

onko hallitus nyt valmis sallimaan kyseisten asiakirjojen luovuttamisen Euroopan unionin toimielimille?

Helsingissä 13.4.2016

Olli-Poika Parviainen /vihr