Eduskunnan puhemiehelle

Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä eli VOS syntyi 1990-luvulla. Se korvasi aiemman harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan rahoitusjärjestelmää syksyllä 2016.

Asiantuntijatyöryhmän esityksen mukaan jatkossa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät esittävän taiteen toimijat voisivat saada valtiolta määräaikaisesti tukea kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Pienemmät organisaatiot voisivat saada rahoitukset kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Työryhmä esittää nykyistä, henkilötyövuosiin perustuvaa laskennallista rahoitusta korvattavaksi uudella harkinnanvaraisella avustusjärjestelmällä, jota jaettaisiin ”lupaaville tulokkaille”, ”vakiintuneille toimijoille” sekä ”uudistajille ja kokeilijoille”. Uusi lupaava tulokas voisi saada jatkossa vuoden ja vakiintunut toimija kolme vuotta tukea.

Uudistuksen tavoitteet tukea uusia toimijoita ja muuttuvaa kulttuurikenttää ovat kannatettavia. Uudistuksella on kuitenkin myös kääntöpuoli, joka osuisi erityisesti valtakunnallisestikin merkittävään Tampereen Työväen Teatteriin.

Tampereen Työväen Teatteri ja Svenska Teatern ovat saaneet korotettua valtion tukea, koska nämä kaksi teatteria on laissa määritelty kansallisnäyttämöiksi. Nyt Tampereen Työväen Teatterilta ollaan purkamassa tätä asemaa, ja samalla rahoitusta. Svenska Teaternilla asema säilyisi kieliperusteella.

Esitys uhkaa romahduttaa paitsi Tampereen Työväen Teatterin toimintaedellytyksiä, myös Tampereen yleisen aseman keskeisenä suomalaisena teatteri- ja tapahtumakaupunkina. Elinvoimaa heikentävä vaikutus olisi Tampereen seudulle merkittävä.

Pahimmillaan Tampereen Työväen Teatteri joutuisi sulkemaan suuren näyttämönsä. Kyseessä on maan toiseksi suurin teatterinäyttämö.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Tampereen Työväen Teatterilta leikattava rahoitus ohjattaisiin uusille toimijoille käytännössä Helsinkiin. Ehdotus vahvistaisi jo valmiiksi vahvan pääkaupunkiseudun asemaa entisestään, heikentämällä maan kakkoskeskusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus suhtautuu mainitun asiantuntijatyöryhmän esitykseen ja aikooko hallitus turvata Tampereen Työväen Teatterin tulevan toiminnan edellytykset, vai toteuttaa työryhmän esittämät muutokset myös Tampereen Työväen Teatterin osalta?

Helsingissä 17.1.2018

Olli-Poika Parviainen /vihr

EDIT: Julkisuudessa on ilmeisesti ollut virheellisiä tietoja tähän asiaan liittyvään kansallisnäyttämön määrittelyyn. TTT ei siis ole ollut määritelty laissa kansallisnäyttämöksi vaikka kysymyksessänikin näin lukee. Kysymykseni nojasi näiltä osin julkisuudessa olleisiin tietoihin. Itse asiaa tämä yksityiskohta ei käytännössä muuta: VOS-muutosesitys esittää merkittävää leikkausta TTT:lle.