Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on viime vuosina koettu useita äkillisiä rakennemuutoksia, joiden vaikutus työllisyyteen ja alueiden elinvoimaisuuteen on ollut merkittävä. ICT- ja teknologia-alat ja esimerkiksi mobiiliteknologiasektori ovat olleet keskeinen rakennemuutosten kohdeala jo useamman vuoden ajan. Rakennemuutosten vaikutukset kasautuvat myös alueellisesti tietyille kaupunkiseuduille, joihin toiminta on keskittynyt.

Microsoft ilmoitti 25.5. lopettavansa puhelinten suunnittelun ja valmistuksen. Suomesta häviää päätöksen myötä noin 1350 työpaikkaa. Tampereen tuotekehitystoiminta aiotaan lopettaa. Espooseen jää yhtiön ilmoituksen mukaan ”yksittäisiä tuotekehitystiimejä” Yhtiö on ilmoittanut järjestävänsä irtisanottaville työntekijöille tukipaketteja, mutta niiden sisältö yksinään ei riitä rakennemuutoshaasteeseen vastaamiseen.

Esimerkiksi Tampereella on jo entuudestaan useita päällekkäisiä rakennemuutoksia ja työttömyys on pysynyt pitkään noin 18 prosentin tasolla. Myös ICT-alan ammattilaisten  työttömyys on kaupungissa suuri haaste. Valtio on tukenut ja voi tukea äkillisten rakennemuutosten kohteiksi joutuvia alueita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Aikooko hallitus huomioida Microsoftin irtisanomisten merkittävät rakennemuutosvaikutukset, ja

 

ryhtyykö hallitus toimenpiteisiin Tampereen seudun huomioimiseksi äkillisen rakennemuutoksen alueena tai muilla keinoilla?

 

Helsingissä 25.5.2016

Olli-Poika Parviainen /vihr