Eduskunnan puhemiehelle

Suomen Asiakastiedon mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden määrä saavutti Suomessa uuden ennätyksen kesäkuussa 2016. Tällöin maksuhäiriöitä oli yhteensä 372 800 henkilöllä. Tämä on noin 8,4 prosenttia Suomen aikuisväestöstä. Ennätys on ylittynyt myös aiemmin tänä vuonna ja maksuhäiriöiden kehityssuunta on ollut nouseva jo viime vuosikymmenen lopulta lähtien.

Maksuhäiriöiden syntyminen kytkeytyy olennaisesti niin sanottuihin pikalainoihin eli pikavippeihin. Vuodesta 2013 alkaen pikavippejä on säädelty tiukemmin lainsäädännöllä. Muutos vaikutti jonkin verran alan rakenteeseen, mutta ala on edelleen kasvava. Esimerkiksi vuonna 2013 asetettua pikavippien korkokattoa on mahdollista kiertää mm. lainaerä osiksi pilkkomalla. Lainojen todelliset vuosikorot kasvavat edelleen liian usein lainsäätäjän tarkoittamaa korkeammiksi. Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt asiaan huomiota. Lainsäädäntöä olisi perusteltua tarkistaa uudelleen vastaamaan todellista tilannetta.

Lisääntyvät maksuhäiriöt aiheuttavat vakavia ongelmia paitsi yksilöille, myös esimerkiksi kunnille. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa monien arjen asioiden järjestämistä. Osin tästä syystä jotkut kunnat tarjoavatkin esimerkiksi ns. sosiaalisia luototuksia tai muita odottamattomissa tilanteissa hyödynnettäviä välineitä maksuhäiriöiden ehkäisemiseksi. Lisäksi käytössä on mm. erilaisia velkaneuvonnan palveluja. Käytänteet vaihtelevat usein kunnittain. Parhaita käytäntöjä edelleen monistamalla Suomen kunnissa olisi mahdollista tehdä vaikuttavampaa työtä maksuhäiriöien ehkäisemiseksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin maksuhäiriöiden kasvun johdosta,
aikooko hallitus tarkentaa ns. pikavippeihin liittyvää sääntelyä siten että sääntely toimisi kuten on tarkoitettu,
ryhtyykö hallitus toimenpiteisiin kuntien kannustamiseksi lisäämään maksuhäiriöiden ennaltaehkäisyä?

Helsingissä 31.8.2016
Olli-Poika Parviainen /vihr