Eduskunnan puhemiehelle

Maahanmuuttovirasto ilmoitti 17.5. tiukentavansa afganistanilaisten, irakilaisten ja somalialaisten mahdollisuuksia saada turvapaikka ja oleskelulupa Suomesta. Taustalla on Suomen maalinjauksia koskeva muutos. Samalla Suomi poisti humanitaarisen suojelun oleskeluluvan saamisen perusteista.

Maahanmuuttoviraston mukaan Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisuustilanne on parantunut niin, että alueille on turvallista palata ”ilman että aseelliset selkkaukset sinänsä aiheuttavat vaaraa henkilölle hänen pelkän läsnäolonsa takia”.  Jatkossa näistä maista tulevien oleskeluluvan saamisen ehtona on oltava yksilöllinen syy. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut soveltavansa objektiivisia kriteerejä arvioihinsa ja tekevänsä lähtömaiden turvallisuustilanteen tarkistukset kaksi kertaa vuodessa.

Vuonna 2015 näistä maista toissijaista suojelua myönnettiin 46 hengelle Afganistanista, 154 hengelle Irakista ja 140 hengelle Somaliasta. Kyse on ollut vajaasta viidenneksestä kaikista myönteisistä turvapaikkapäätöksistä ja noin neljänneksestä ko. maista tuleville annetuista myönteisistä turvapaikkapäätöksistä.

Samaan aikaan uusien maalinjauksen julkistamisen kanssa uutisoitiin mm. Bagdadin pommi-iskuista, joissa menehtyi kymmeniä ihmisiä. Julkisten uutistietojen mukaan Irakisssa onkin pelkästään tänä vuonna kuollut tuhansia ihmisiä väkivaltaan. Afganistanissakin väkivaltaan kuolleiden määrä on tänä vuonna yli 1900 henkilöä. Euroopan komission hieman aiemmissa arvioissa (ECHO) Irakin ja Afganistanin turvallisuustilanteen ilmoitettiin olevan heikkenemässä ja Somaliassa erityisesti naisten ja lasten kohtaaman väkivallan ja ihmisoikeusloukkausten jatkuvan siitä huolimatta, että aseellisten konfliktien määrä on mahdollisesti vähenemässä. Myös YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on arvioinut, että alueilla joissa se toimii Afganistanissa, Irakissa ja Somaliassa esiintyy edelleen paljon turvattomuutta. Maallikkonäkökulmasta näiden alueiden nimeämisestä ”turvalliseksi maaksi” ja niiden todellisella turvallisuustilanteella vaikuttaa olevan merkittävä ristiriita.

Linjaus kytkeytyy hallituksen turvapaikkapoliittiseen ohjelmaan. Esimerkiksi hallituspuolueen puoluelehti on arvioinut haastatellessaan hallituspuolueen kansanedustajaa, että ”Perussuomalaisten linja alkaa tavoittamaan maahanmuuttovirastoa”. Kokonaisuudesta voi syntyä mielikuva poliittisesta ohjauksesta mainittujen, objektiivisiksi kuvattujen maakriteerien päivityksen yhteydessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

millaiseen arvioon ja kriteeristöön turvallisen maan luokitus tarkalleen perustuu, ovatko kriteerit ja arviot muuttuneet siitä kun ne viimeksi tehtiin ja,

 onko Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisuustilanteen arviointiprosessiin liittynyt poliittista ohjausta ja,

  ovatko arviot maiden turvallisuudesta kuitenkin edelleen poliittisesti riippumattomia?

 

Helsingissä 27.5.2016

Olli-Poika Parviainen /vihr

 

edit: korjattu kirjoitusvirhe ensimmäisestä kappaleesta 27.5. klo 17