Eduskunnan puhemiehelle

Koulujen kesäloma-ajan siirtäminen syksymmäksi on noussut säännöllisesti esiin eri tahojen toimesta. Monien mielestä kesälomakausi olisi luontevaa aloittaa juhannuksesta ja jatkaa sitä pidemmälle elo-syyskuun vaihteeseen, eli siirtää lukuvuoden ajankohtaa noin kahdella viikolla.

Monet korkeakoulut ovat jo huomioineet myöhemmin alkavan lukuvuoden paremman yhteensopivuuden työelämän ja kansainvälisyyden kanssa, kun opetus alkaa usein vasta syyskuun alussa.

Käytännössä elokuu on nykyisin yhä kasvavammissa määrin lomakuukausi niin työelämän kuin kelienkin puolesta. Euroopassa elokuu on yleinen lomakuukausi. Kesäkuu on Suomessa helposti kylmä ja kolea, monet pitävät lomansa mieluiten lämpimämpinä kuukausina loppukesästä. Siirto helpottaisi lapsiperheiden arkea.

Siirto mahdollistaisi sen, että matkailukausi Suomessakin jatkuisi pidemmälle syksyyn, kuten monissa Euroopan maissa on tapana. Monet yritykset arvioivat siirron vaikutusten olevan liiketoiminnalle positiivista. Erityisesti matkailualan toimijat kannattavat sitä, että koulujen kesälomien alkamisaikaa tulisi myöhentää Suomessa lähemmäksi yleistä eurooppalaista lomakautta. Siirto pidentäisi matkailukautta ja mahdollistaisi ulkomaalaisten matkailijoiden paremman palvelun.

Koulujen loma-aikojen mahdollisen siirron vaikutuksia työllisyyteen ja talouteen olisi syytä selvittää laajemmin ja ryhtyä mahdollisesti siirtoa valmisteleviin toimiin tai esimerkiksi alueelliseen kokeiluun.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

voisiko hallitus selvittää loma-ajan siirron mahdollisuutta ja vaikutuksia?

Helsingissä 7.8.2017
Olli-Poika Parviainen /vihr