Eduskunnan puhemiehelle

Ensihoitajat pelastavat ihmishenkiä ja auttavat hädässä. Kun jotain tapahtuu, on ensihoitaja usein ammattinimikkeensä mukaisesti ensimmäisenä tilanteessa mukana. Ensihoitajien työolosuhteita parantamalla turvaamme kaikkien terveyttä

Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto ja Tehy ovat esittäneet rikoslakiin muutosta, jossa ensihoitotyötä tekeviä kohtaan väkivaltaisesti käyttäytyminen rinnastettaisiin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Tämä suojaisi jo ennalta ensihoitajia ja ehkäisisi uhkatilanteita. Maailmalla vastaavista muutoksista on hyviä kokemuksia.

Ensihoitajan työ on vaativaa ja siinä joutuu kohtaamaan vaikeita tilanteita ja asioita. Vähemmän tunnettu tosiasia on, että ensihoitajien työhön liittyy myös varsin korkea väkivallan uhka. Suomessakin on tapahtunut vakavia loukkaantumisia ensihoitotehtävissä, kun ensihoitajien kimppuun on käyty. Suomen Ensihoitoalan Liiton vuonna 2018 teettämän kyselyyn vastanneista yli 90 % oli kohdannut uhka- ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli pahoinpidelty työssään. Lähes puolet näistä tilanteista jäi johtamatta toimenpiteisiin. Tilanne on ensihoitajien työolosuhteiden kannalta huolestuttava.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ottaa järjestöjen huolen vakavasti ja muuttaa rikoslakia siten, että myös ensihoitajiin kohdistuva väkivalta määritellään viranomaistoimintaan kohdistuvaksi?

Helsingissä 23.5.2018

Olli-Poika Parviainen, vihr