Eduskunnan puhemiehelle 

Euroopan komissio on 1.12.2016 esittänyt toimenpidepaketin digitaalisten sisältöjen ja verkkokauppayritysten arvonlisäverokohtelusta EU:ssa. Pakettiin sisältyy esitys, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat jatkossa soveltaa sähköisiin julkaisuihin, kuten esimerkiksi e-kirjoihin ja verkkolehtiin samaa alennettua arvonlisäverokantaa kuin painettuihin julkaisuihin.

Suomessa on useiden vuosien ajan keskusteltu sähköisten aineistojen ja esimerkiksi e-kirjojen korkeamman arvonlisäverokohtelun haasteista.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa korostetaan paitsi uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien lisäämistä esimerkiksi opetuksessa, myös linjataan tavoitteeksi sellainen arvonlisäverodirektiivin muutos, joka mahdollistaisi alennetun verokannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin. 

Euroopan komission linjaus mahdollistaa hallitusohjelmassa esitetyt muutokset. Luonteva ajankohta muutosten toteuttamiseksi olisi esimerkiksi hallituksen puoliväliriihen yhteydessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: 

Aikooko hallitus ottaa käyttöön digitaalisten sisältöjen alennetun arvonlisäverokannan ja jos aikoo, millä aikataululla hallitus aikoo päätöksen toteuttaa?
Helsingissä 1.12.2016

Olli-Poika Parviainen /vihr