Tampereen seudun kasvu tuo Tampereen kaduille paljon rakentamista ja remontteja, joilla saadaan toteutettua mm. ratikka rinnakkaishankkeineen. Samalla uusia asuintaloja kohoaa nopeaa vauhtia niin Tampereella kuin ympäryskuntien keskuksissakin.

Myös yhä useampi lapsiperhe jää asumaan kaupunkialueelle ja esimerkiksi muuttoliike pois Tampereen kantakaupungista on vähentynyt. Kaupungilla on luonnostaan monia vahvuuksia, joita ei ole mahdollista muualla saada, aina palvelu- ja harrastustarjonnasta lähtien. Kaupunkiympäristön tekeminen lapsiystävälliseksi on myös vetovoimatekijä vailla vertaa.

Lapsiystävällisyyden tulee näkyä erityisesti kaupungin kaduilla, teillä ja puistoissa. Tampereella tästä hyviä esimerkkejä ovat erilaiset liikenteen rauhoittamistoimet, joilla ajonopeuksia saadaan laskettua ja arjen turvallisuutta lisättyä niin keskustassa kuin asuinalueillakin. Kun autoilijoiden reagointiaika paranee, pienenevät myös riskit vakaviin onnettomuuksiin. Kun tähän yhdistetään se, että nykyisin pyöräilyn ja kävelyn väylät toteutetaan erotettuina, vähenevät ristiriitatilanteet liikenteessä entisestään. Samalla esteettömyys paranee. Myös laadukkaat, kohtuullisen matkan päässä olevat puistot ja helposti saavutettavat metsäalueet parantavat elämänlaatua kaikille ikäluokille.

Kestävä ja viihtyisämpi liikenneympäristö on hyödyksi myös toista kautta: kunnianhimoinen ilmastotavoitteemme hiilineutraalista Tampereesta vuonna 2030 edellyttää jatkuvia satsauksia kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Kun näiden olosuhteet tehdään laadukkaiksi ja turvallisiksi, kasvaa niiden houkuttelevuus liikkumisen muotoina entisestään. Samalla sujuva liikkuminen vaikkapa harrastuksiin käyttäen pyörää tai joukkoliikennettä helpottaa koko perheen arkea.

Vihreiden uunituore kaupunkivisio määrittelee kaupunkipolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi ilmastonmuutoksen torjunnan ja asukkaiden elämänlaadun parantamisen. Kaupungit ja kaupunkiseudut ovat avainasemassa monissa ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa. Kaupunkiseutujen katuja, teitä ja infrahankkeita rakennettaessa tulisikin jatkossa ottaa entistä enemmän huomioon ilmasto- ja lapsinäkökulma. Ainoastaan tekemällä katuympäristön turvalliseksi kaikille voimme luoda myös sellaista viihtyisää kaupunkia, jossa perheet haluavat asua vuodesta toiseen.

Olli-Poika Parviainen
Kansanedustaja (Vihr)

Jaakko Stenhäll
Kaupunginvaltuutettu (Vihr)

Tampere