Mielipidevastine Tori-lehdessä 9.5.12

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk) otti kirjoituksessaan (Tori 25.4.) kantaa Pirkanmaan tuleviin liikenneinvestointeihin. Hänen mukaansa Tampereen seudun elinkeinoelämän tulevaisuus on valtateiden varassa. Alatalo pahoittelee sitä, että hallitus on päättänytkin panostaa Pirkanmaalla raideliikenteeseen.

On lyhytnäköistä ajatella, että suomalaisen yrityselämän menestys tulisi pohjautumaan yksinomaan maantieverkostoon. Tämä oivallettiin jo maan edellisessä, keskustavetoisessa hallituksessa ja sen liikennepoliittisessa selonteossa, jossa painopiste siirtyi aiempaa enemmän raiteisiin. Kun tehdään suuria investointeja rajallisella budjetilla, on järkevintä satsata tehokkaisiin, pitkän tähtäimen liikenneratkaisuihin.

Raideliikenne tukee elinkeinoelämän kehitystä monella tavalla. Se ensinnäkin mahdollistaa teollisuudelle kohtuuhintaiset kuljetukset myös tulevaisuudessa. Fossiilisten polttoaineiden varannot hupenevat vääjäämättä ja ajoneuvojen käyttökustannukset kasvavat. Tekniikan kehityskään ei ratkaise asiaa kokonaan. Tämä ei ole vihreää haihattelua vaan silkkaa realismia. Toisekseen raideliikenne lisää työvoiman liikkuvuutta. Yritykset voivat rekrytoida osaavaa työvoimaa joustavammin yhä suuremmalta alueelta. Myös yksilötason positiiviset vaikutukset ovat ilmeisiä.

Raideliikenteeseen panostaminen sekä henkilö-, että tavaraliikenteessä on järkevä investointi elinvoimaisen Tampereen seudun tulevaisuuteen. Lisäksi sähköistetty rataverkko on hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja kestävän kehityksen kannalta oikea vaihtoehto. Tämä on oivallettu nykyisenkin hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa, jossa visioidaan suomalaista liikennettä vuoteen 2030 ja eteenpäin. Toivon vastaavaa näköalaisuutta muiltakin päättäjiltä.

Olli-Poika Parviainen
Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja