Maanantaisessa valtuuston kokouksessa ryhmämme esitti uusia askeleita yhdenvertaisuuden edistämiseen jättämällä aloitteen uimahallipalvelujen kehittämisestä.

Aloitteen idea on se, että jokainen pääsisi käyttämään uimahalleja yhdenvertaisesti.

Tapa jaotella uimahallitilat kahden sukupuolen mukaan ja odotus pesutilojen käyttämisestä alasti voivat aiheuttaa intimiteettiongelmia eri asiakasryhmille, jotka eivät joko halua altistua muiden katseille tai joiden katseille muut eivät halua altistua. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi erisukupuolisen avustajan kanssa liikkuvat vammaiset, erisukupuolisten lasten kanssa liikkuvat vanhemmat, ruumiillisesti poikkeavat syöpä-, avanne- ym. potilaat sekä trans- ja intersukupuoliset palvelujen käyttäjät.

On tärkeää, että kaupungin liikuntapalvelut ovat paitsi laadukkaita, myös kaikkien asukkaiden ulottuvilla. Nykyisellään uimahallien pesu- ja pukeutumistilat soveltuvat huonosti niille kaupunkilaisille, jotka eivät sovi tavanomaisiin sukupuolikategorioihin. Sellainenkin vahinko on Tampereella kuulemma sattunut, että transsukupuolinen asiakas joutui poistumaan uimahallista sen jälkeen kun hänen sanottiin olevan ”väärällä” puolella pukeutumistiloissa.

Valtuustoaloitteessa kiinnitimme huomiota henkilökunnan kouluttamiseen erilaisten ihmisten kohtaamisessa. Toivomme myös tiloja täydennettävän mahdollisuuksien mukaan siten, että hallissa voi pukeutua ja peseytyä tarvittaessa muiden katseilta piilossa. Kyseessä on siis ennen kaikkea asenteiden muuttaminen, ei mittava tilaremontti. Tosin tilaremonttienkin yhteydessä yhdenvertaisuusnäkökulma kannattaa huomioida mahdollisuuksien mukaan.

Ehdottamistamme järjestelyistä hyötyisivät myös kaikki asiakkaat, jotka eivät syystä tai toisesta halua tulla nähdyksi alasti. Liikuntapalvelujen käyttämiseen tulee olla kullakin mahdollisimman matala kynnys – sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti.

Meillä on hyvät liikuntapalvelut. Pienillä toimenpiteillä entistä useampi pääsee nauttimaan niistä.