Tiedote 21.10.2016

Tamperelaiset kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut Sanna Marin (sdp), Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen (vihreät) sekä Anna Kontula (vasemmistoliitto) vetoavat Tampereen kaupunginvaltuustoon, jotta se päättäisi ma 24.10. puoltaa viipymättä raitiotien rakentamisen aloittamista kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Tämä on kansanedustajien mukaan koko kaupunkiseudun etu.

Kansanedustajat sitoutuvat osaltaan myös edistämään sitä, että raitiotien valtionrahoitus saadaan vastaamaan hankkeen tarkentunutta kustannusarviota.

Raitiotie on todettu erittäin laajoilla selvityksillä hankkeeksi, joka kannattaa toteuttaa. Hankkeen taloudelliset hyödyt ovat lähes kaksinkertaiset sen kustannuksiin verrattuna. Raitiotie parantaa osaltaan joukkoliikenteen tehokkuutta, mukavuutta, esteettömyyttä, ekologisuutta ja turvallisuutta. Valtion osallistuminen hankkeeseen puolestaan osoittaa kansanedustajien mukaan hankkeen olevan valtakunnallisestikin merkittävä. Raitiotie vastaakin osaltaan Suomen toiseksi suurimman ja edelleen kasvavan kaupunkiseudun tarpeisiin parantamalla alueen joukkoliikenteen runkolinjojen toimivuutta merkittävästi.

Kansanedustajat korostavat nopean ja ennakoitavan julkisen joukkoliikenteen olevan kaikkien etu, esimerkiksi ikään ja tulotasoon katsomatta. Arjen liikkumista helpottavien hyötyjen lisäksi raitiotie tuottaa selkeitä hyötyjä myös esimerkiksi alueen elinkeinoelämälle ja yrittäjille ja toimii vetovoimatekijänä monille yrityksille, jotka harkitsevat sijoittumista Tampereen seudulle. Raitiotien kaluston puolestaan toimittaa kotimainen Transtech, mikä tuo kotimaiselle teollisuudelle ja mahdollisesti myös vientiteollisuudelle paljon tarvittua työtä.

Kansanedustajat toteavat myös, ettei raitiotien rakentaminen estä Tampereen seutua hyödyntämästä tulevaisuudessa mahdollisesti tarjolle tulevia uusia liikenneratkaisuja. Myöskään bussiliikennettä ei pidä kansanedustajien mukaan nähdä vastakkaisena asiana raitiotielle, vaan eri liikennemuodot täydentävät toisiaan.

Nyt on päätöksenteon aika.

Sanna Marin 040 593 5535

Satu Hassi 045 677 5575

Olli-Poika Parviainen 050 513 2005

Anna Kontula 050 512 0496