Julkaistu Aamulehdessä 20.1.2014. Tekstiin lisätty jälkikäteen tiedot Ihalan käyttäjämääristä ja kaupunginhallituksen päätöksestä.

Tampereen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan 14.1.2014 Uudessakaupungissa sijaitsevan Ihalan leirintäalueen toiminnasta luopumisesta. Lautakunta keskusteli kokouksessaan kansalaisadressista, jossa vaaditaan Ihalan säilyttämistä nykyisessä tarkoituksessaan tamperelaisten virkistyspaikkana. Adressin keräämisen aktiivihenkilö Petri Klemola kirjoitti aiheesta myös mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin Aamulehdessä 17.1.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan vuosisuunnitelmassa varaudutaan kaupungin talousarvion mukaisesti 955 000 euron lisäsäästöihin. Tämän lisäksi kaupungin omille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille asetettiin talousarviossa reilusti yli 1 miljoonan euron säästövelvoite. Talouden tasapainottamiseksi palvelujen nykyiseen määrään ja laatuun on puututtava. Palvelujen supistamista tai niistä kokonaan luopumista on valmisteltu arvioimalla kriittisesti kaikkien toimintojen vaikuttavuutta. Ohjenuorana on ollut, että heikennykset tehdään siten, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta tamperelaisten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin tai kaupungin vetovoimaisuuteen.

Tampereen liikunta- ja kulttuuriohjelma on hyväksytty sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa ja käsitelty myös kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2013. Ohjelmassa linjataan muun muassa, että sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen ydinprosessin vähiten vaikuttavat palvelut tunnistetaan ja tehdään suunnitelma niistä luopumiseksi, jotta vaikuttavimmiksi arvioituja palveluja voidaan vahvistaa tarvittavalla tavalla.

Kaupungin ulkopuolella sijaitsevien leirintäalueiden merkitys tamperelaisten vapaa-ajan toiminnan tai kaupungin vetovoimaisuuden kannalta on arvioitu vähäiseksi. Jo aiemmin on luovuttu Posiolla ja Ylöjärvellä sijaitsevista leirintäalueista samasta syystä. Koska julkiset varat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen järjestämiseen ovat niukat, on ne suunnattava sellaiseen toimintaan, joka tavoittaa mahdollisimman laajasti kaupunkilaiset tai jolla vahvistetaan Tampereen elinvoimaisuutta. Tämä edellyttää samanaikaisesti jostain luopumista.

Ihalan leirintäalueen tiloja on varannut viime vuosina noin 300-400 henkilöä vuosittain. Vuonna 2013 päiväkäyntejä on ollut 1878, yöpymisiä mökeissä ja huoneissa oli yhteensä 5804 kappaletta. Lisäksi alueella on vieraillut asuntovaunuja ja satunnaisia telttailijoita.

Ihalan leirintäalueesta luopumista koskevat päätökset on tehty asianmukaisissa toimielimissä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Ihala suljetaan, kun sille on löytynyt ostaja tai ulkopuolinen vuokralainen. Tampereen liikuntapalvelujen kanssa on sovittu, että varauksia otetaan vielä elokuun 2014 loppuun asti, koska uutta toimijaa ei vielä ole tiedossa.

Vuosisuunnitelmat käsiteltiin kaupunginhallituksessa 20.1. Kaupunginhallitus tuki lautakunnan ja johtokunnan esitystä ja päätti, että alue voidaan myydä.

Lauri Savisaari
Tilaajapäällikkö
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Olli-Poika Parviainen
Apulaispormestari