Kuntien rooli ja tehtävät ovat uudistumassa. Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus viedään maaliin, siirtyvät monet tärkeät palvelut kunnista maakuntiin. Myös osa kuntien rahoituksesta siirtyy maakuntavaltuustojen vastuulle.

Kunnan ja sen tarjoamien palvelujen merkitys arjessa ei kuitenkaan katoa minnekään. Näistä asioista päättävät jatkossakin asukkaat ja vaaleilla valittavat valtuustot. Kuntien vastuulla ovat tulevaisuudessakin monet jokapäiväiset ja lähellä olevat asiat, kuten muun muassa päiväkodit, koulut, kulttuuripalvelut, liikuntapaikat ja työllisyyden edistäminen. Nämä ovat juuri niitä asioita, joissa erot kuntien välillä voivat olla suuriakin, riippuen siitä ketä valtuustoissa istuu.

Kunnan tärkein tehtävä on mahdollistaa. Tämä tarkoittaa niin asukkaiden hyvän elämänlaadun ja onnellisuuden, kuin ekologisen kestävyyden ja alueen taloudellisen elinvoimankin edistämistä. Kuntien tehtävänä on jatkossakin myös erilaisten ihmisiä kohtaavien vaikeuksien ennaltaehkäisy, eriarvoisuuden vähentäminen ja esimerkiksi terveyserojen kaventaminen. Nämä ovat kunnallispolitiikan ytimessä.

Tulevaisuuden kunta on elinvoimakunta. Elinvoima on vetovoimaa ja työpaikkoja, mutta myös yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja viihtymistä. Vetovoimaa lisäävät seikat, kuten vaikkapa yleinen hyvä ilmapiiri ja asukkaiden viihtyvyys eivät ole vain mielikuvia, vaan niiden puolesta on mahdollista tehdä päätöksiä. Kunnat ovat ratkaisevassa asemassa myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä arjen ilmastoteot tehdään kunnissa.

Valtuusto on monien asioiden vartijana: ovatko päiväkodit ja alakoulut lähellä ja ovatko lapsiryhmät sopivan kokoisia? Onko erityistä tukea saatavilla? Löytyykö kunnasta opiskelupaikkoja ja töitä? Löytävätkö yritykset tiensä kuntaan? Onko kunta kansainvälinen ja monikulttuurinen? Kantaako kunta vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnasta? Kasvaako kunta luontoa kunnioittaen? Ovatko kirjastot laadukkaita? Löytyykö monipuolista kulttuuritarjontaa jokaiselle? Onko harrastusmahdollisuuksia tarjolla kaikille tai onko asukkaiden omalle aktiivisuudelle tilaa? Ovatko kadut ja pyörätiet kunnossa ja kulkevatko bussit ajallaan? Entäpä esteettömyys ja mahdollisuus liikkua ikään tai vammaisuuteen katsomatta? Tai missä on lähin jalkapallokenttä, uimaranta tai metsäpolku? Onko tarjolla sopivaa ja sopivanhintaista asumista? Voisiko tässä kunnassa elää hyvän lapsuuden? Kasvaa turvallisessa ympäristössä? Rakastua? Löytää ystäviä? perustaa perheen? Ikääntyä onnellisesti?

Politiikan tehtävä ei ole päättää mikä ihmisestä tekee onnellisen, mutta hyvä kunta mahdollistaa meille kaikille monia hyvän elämän kannalta merkittäviä asioita. Emme saa päästää kuntia taantumaan passiivisiksi ajopuiksi vaan valtuuston on jatkossakin huolehdittava siitä, että kunta ja meidän tapauksessamme Tampere pysyy pinnalla. Tampereen kaltaisessa suurehkossa kaupungissa on olennaista varmistaa myös se, että valtuustoon saadaan mahdollisimman monipuolinen ja osaava asukkaiden edustus. Tämä onnistuu vain äänestämällä. Siksi sinunkin äänelläsi on merkitystä, niin näissä kuin tulevissakin kunnallisvaaleissa.