Mielipidekirjoitus Aamulehdessä 16.3.2019

Perustulokokeilun tuloksia on Suomessa uutisoitu kielteiseen sävyyn, koska kokeiluun osallistuneet eivät työllistyneet muita paremmin. Ulkomailla uutiset ovat myönteisempiä. Esimerkiksi brittiläinen New Scientist nosti kärjeksi, että perustulo ei saanut ihmisiä laiskottelemaan. Kokeiluun osallistuneet työllistyivät yhtä hyvin kuin vertailuryhmä. Ylipäänsä kokeilusta on oltu ulkomailla hyvin kiinnostuneita, muun muassa parlamenttivierailuilla.

Kokeilu jäi torsoksi kahdesta syyystä. Ensinnäkin mukaan valittiin vain työmarkkinatukea saavia, käytännössä pitkään työttömänä olleita. Tiedetään ennestään, että tämä ryhmä tarvitsee työllistymisensä tueksi palveluita, rahakannuste ei useimmille riitä. Toiseksi kokeiltu malli olisi tullut epärealistisen kalliiksi koko kansaan sovellettuna, koska verotus ei ollut kokeilussa mukana.

Tiedämme, että Suomen tilkkutäkkimäinen ja sekava sosiaaliturva pitää uudistaa. Vihreiden ehdotus on kaikille maksettava 600 euron perustulo, joka korvaisi nykyiset vähimmäisetuudet, kuten työmarkkinatuen ja pienimmän vanhempainpäivärahan. Tämän päälle voisi saada syyperustaista tukea, kuten ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vanhempainrahaa. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät verkosta.
Perustulolla on kaksi keskeistä ajatusta. Ensinnäkin ketään ei päästetä putoamaan turvaverkon läpi, olipa elämäntilanne mikä hyvänsä. Nykyisinhän turvaverkko pettää liian herkästi, esimerkiksi jos tekee työtä yksinyrittäjänä, tai jos työttömänä haluaisi jatkaa opintoja, tai sairastuu työpaikan sisäilmasta.

Toiseksi perustulo kannustaisi työhön. Sen päälle ansaittuja tuloja verotettaisiin, mutta niin, että jokaisessa tilanteessa itse ansaitusta tulosta jää rahaa myös omaan käteen. Tämähän ei nyt läheskään aina toteudu. 
Keskituloisen käteen jäävät tulot pysyisivät suunnilleen nykyisellään, pienituloisista valtaosa saisi käteen hieman enemmän kuin nyt, suurituloiset hieman vähemmän. 

Pienituloisille uudistuksen tärkein anti olisi luottamus kahteen asiaan, ensinnäkin siihen, että turvaverkosta ei voi pudota läpi ja toiseksi siihen, että työtä tekemällä ei koskaan voi joutua loukkuun, jossa etuudet leikkaantuvat enemmän kuin työstä ansaitsi. Lyhytaikainenkin työ kannattaisi ottaa vastaan. 

Vihreät ehdottavat perustulon toteuttamista kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin sen puolikas, 300 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi perustulosta pitäisi järjestää kunnollinen kokeilu, mallilla joka olisi mahdollista ulottaa koko kansaan. Toisin sanoen siinä pitäisi olla verotus mukana. 

Vähintään 10 000 hengen kokeilu- ja vertailuryhmät pitää valita kuten tieteellisessä tutkimuksessa tehdään, satunnaisotannalla, monenlaisissa elämäntilanteissa olevista ihmisistä, kuten itsensä työllistäjiä, opiskelijoita, kotivanhempia, maanviljelijöitä ja opiskelupaikkaa vailla olevia nuoria. 
Yksi mahdollisuus on alueellinen kokeilu, jossa koko alue on perustulon piirissä. Näinhän 90-luvulla meneteltiin ennen verotuksen kotitalousvähennyksen säätämistä. Osassa maata kokeiltiin yhtä mallia, toisessa osassa toista. Pysyväksi valittiin se, joka toimi paremmin. 

Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen
Kansanedustajia (vihr)