Vihreä eduskuntaryhmä  nimesi tänään edustajansa eduskunnan valiokuntiin. Vihreillä on käytännössä suurta valiokuntaa lukuun ottamatta yksi paikka jokaisessa valiokunnassa. Yksittäisten edustajiemme vastuulla on siis viedä koko ryhmän kannat valiokunnissa käsiteltäviin asioihin. Minut nimettiin hallintovaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan.

kuva: Wikimedia Commons
kuva: Wikimedia Commons

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Vaalien jälkeen eduskuntaryhmät nimesivät väliaikaiset edustajansa valiokuntiin odottamaan hallituksen muodostumista. Tässä kohtaa minulle napsahti nakki maa- ja metsätalousvaliokunnassa, mutta valiokunta on kokoontunut vain yhden kerran.

Hallintovaliokunta käsittelee mm. valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa ja kunta- ja ulkomaalaisasioita. Lisäksi sen vastuulla ovat mm. poliisi ja rajavalvonta ja valtion henkilöstöpolitiikka. Arvaan, että erityisesti kuntiin ja valtionhallintoon kohdistuvat uudistuspaineet ovat lähivuosina pinnalla. Näihin aiheisiin on tullut onneksi tutustuttua aiemminkin. Valtion aluehallinnon vastuulla on myös monia lupiin ja erilaisiin palveluihin, kuten esimerkiksi työllisyyteen liittyviä asioita.

Tulevaisuusvaliokunta on valiokunnista nuorin. Se ei käsittele yleensä lakiehdotuksia, vaan perehtyy tulevaisuuden kehitykseen vaikuttaviin asioihin, tulevaisuuden tutkimukseen ja esimerkiksi teknologiakehityksen tai erilaisten ilmastonmuutoksen tai vaikkapa väestön vanhenemisen kaltaisten megatrendien vaikutuksiin.  Valiokunnan työn tavoitteena on siis ennakoida tulevaisuutta ja auttaa Suomea varautumaan muutoksiin. Virkistävää vaihtelua lainsäädäntötyöhön varmasti!

Valiokuntatyö on tietenkin vain yksi osa kansanedustajan työtä eikä valiokuntapaikan tarvitse määrittää missä asioissa kansanedustaja on aktiivinen. Olisin varmasti ollut kotonani myös esimerkiksi sivistysvaliokunnassa tai liikenne- ja viestintävaliokunnassakin, mutta eduskuntaryhmä työskentelee tiiminä ja asioihin pääsee onneksi vaikuttamaan kollegoiden avulla.

Eduskunnassa on myös paljon erilaisia verkostoja ym. Tähän mennessä minut on nimetty maamme kulttuuriolojen edistämiseen tähtäävän ja kansanedustajien ja kulttuurielämän vuoropuhelua edistävän Arkadia-seuran johtokuntaan. Lisäksi olen lähtenyt mukaan Eduskunnan HLBTI-verkostoon ja väestö- ja kehitysryhmään. Ja tietenkin perusteilla on edelleen myös se pelialaan liittyvä verkosto, josta olemme Jyrki Kasvin ja perussuomalaisten Simon Elon kanssa puhuneet. Matkan varrella tulee varmasti vastaan muutakin mielenkiintoista!

Vihreiden kaikki valiokuntapaikat jakaantuvat seuraavasti:

 • Suuri valiokunta Johanna Karimäki (valiokuntavastaava), Emma Kari, Pekka Haavisto (vj)
 • Valtiovarainvaliokunta Touko Aalto, Ozan Yanar (vj)
 • Perustuslakivaliokunta Ville Niinistö
 • Ulkoasiainvaliokunta Pekka Haavisto
 • Sivistysvaliokunta Jani Toivola
 • Tulevaisuusvaliokunta Olli-Poika Parviainen
 • Hallintovaliokunta Olli-Poika Parviainen
 • Lakivaliokunta Emma Kari
 • Liikenne- ja viestintävaliokunta Jyrki Kasvi
 • Maa- ja metsätalousvaliokunta Hanna Halmeenpää
 • Puolustusvaliokunta Krista Mikkonen
 • Sosiaali- ja terveysvaliokunta Outi Alanko-Kahiluoto
 • Talousvaliokunta Antero Vartia
 • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (vpj) Heli Järvinen
 • Ympäristövaliokunta (pj) Satu Hassi
 • Tarkastusvaliokunta Krista Mikkonen