Mielipidekirjoitus Akaan kaupunginvaltuutettu Heli Piiraisen kanssa Akaan Seutu -lehdessä 25.11.2015

Akaan kaupunginvaltuusto on kesäkuussa 2015 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman, jossa perusopetukseen kohdistetaan suuria leikkauksia. Sen lisäksi, että valtuusto leikkasi jo viime vuonna tuntikehystä, linjataan tasapainottamisohjelmassa mm. ryhmäkokojen kasvattamista ja kajotaan oppilaan subjektiiviseen oikeuteen tukiopetukseen. Leikkaukset kohdistetaan kipeästi myös koulupolun alkutaipaleella oleviin oppilaisiin, kun aamu- ja iltapäivätoimintaa ollaan supistamassa.

Myös maan hallitus leikkaa tuntuvasti varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Hallitus haluaa myös rajata esimerkiksi kaikkien yhdenvertaista oikeutta päivähoitoon, vaikka moni kunta – Pirkanmaallakin ainakin Tampere ja Valkeakoski – ovat ilmoittaneet vastustavansa päätöstä.

On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että varhaiskasvatus luo perustan myöhemmälle oppimiselle ja koulutukselle. Siksi myös lastentarhanopettajien koulutus on yli kaksikymmentä vuotta sitten siirretty yliopistoihin. Jotta kaikilla olisi yhdenvertaiset koulutus- ja oppimismahdollisuudet jatkossakin ja jotta byrokratiaa ei kasvateta, on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen säilytettävä.

Vihreät näkee koulutusleikkaukset yleisestikin ottaen ongelmallisina. Ymmärrämme kuitenkin monien kuntien vaikean taloustilanteen. Akaan tapauksessa tasapainottamisohjelmassa esitettyjen leikkausten sijaan kannattaisi hakea rohkeasti rakenteellisia uudistuksia, etsiä vaihtoehtoisia tapoja tarjota aamu- ja iltapäivätoimintaa esimerkiksi ostopalveluna, panostaa sähköisiin oppimisympäristöihin ja -materiaaleihin sekä hyödyntää koulujen asiantuntijuus kehittämiskohteiden löytämiseksi.

Säästötalkoiden keskellä on muistettava, että syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen on yhteiskunnallisesti kaikkein kalleinta. Leikkausten vaikutukset ovat pahimmillaan moninkertaiset suhteessa saavutettuihin säästöihin. Koulutussäästöt uhkaavat lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta ja johtavat siihen, että yksilön mahdollisuudet uhkaavat jatkossa olla yhä enemmän kiinni perheen sosiaalisesta asemasta. Äärimmillään kehitys edistää paluuta kohti luokkayhteiskuntaa. Maailman parasta koulua ei tehdä säästämällä. Laadukkaan koulutuksen turvaaminen parantaa yhdenvertaisuutta ja kaikkien pärjäämistä.

 

Heli Piirainen
Akaan kaupunginvaltuutettu, vihr.

Olli-Poika Parviainen
Kansanedustaja, vihr.