Tiedote 16.6.2016

Ajatuspaja Visio julkaisi tänään Kotoutuminen kuntoon! -selvityksen. Selvityksessä esitellään konkreettisia keinoja maahanmuuttajien kotoutumista tukevan koulutuksen vahvistamiseksi. Ehdotukset vaihtelevat kielikoulutukseen pääsyn parantamisesta maahanmuuttajien osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Viime vuonna kärjistynyt Euroopan pakolaiskriisi toi kymmenet tuhannet ihmiset hakemaan turvapaikkaa myös Suomesta. Tämä on tehnyt kotoutumisesta entistä kiireellisemmän yhteiskunnallisen kysymyksen. Epäonnistuminen uusien suomalaisten kotouttamisessa tulisi Suomelle kalliiksi.

– Kaikki eduskuntapuolueet kannattavat hyvää ja varhain aloitettua kotouttamista. Poliitikkojen puheet eivät kuitenkaan kotouta ketään. Selvityksessä on nyt esitetty 28 täsmäkeinoa kotouttamisen vahvistamiseksi, jotta sanoista voidaan siirtyä tekoihin, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen toteaa.

Koulutuksen merkitys kotoutumisen onnistumisessa on suuri. Suomi on koulutusyhteiskunta, jossa näkymät työmarkkinoilla ilman riittävää koulutusta ja kielitaitoa ovat huonot. Tämä edellyttää paitsi riittäviä resursseja maahanmuuttajien koulutukseen ja kielen opetukseen myös Suomelta uudenlaista suhtautumista monikielisyyteen.

-Monet maahanmuuttajat ovat tänne tullessaan monikielisiä, ja osa pystyy hyödyntämään kaikkea kielitaitoaan työelämässä. Suomessa puhutaan 156 eri virallista kieltä, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä kielivaranto. Monikielisyydelle tulee olemaan koko ajan kasvavaa kysyntää paitsi kaupan alalla ja viennissä myös esimerkiksi sosiaali- ja terveys- sekä opetusalalla, sanoo selvityksen kirjoittaja Lilli Rasilainen.

Parviainen nostaa selvityksestä esiin muutaman kotoutumista edistävän keinon: yhteiskuntatiedon opetuksen omalla kielellä, kielikoulutussetelin ja yhdenmukaiset opetusmateriaalit kotouttamiskoulutuksessa.

– Heti maahanmuuttajan tullessa kuntaan hänelle kannattaisi tarjota yhteiskuntatietoa omalla äidinkielellä. Näin kotoutuminen pääsee heti hyvään alkuun. Kielikoulutusseteli vuorostaan mahdollistaisi joustavammin esimerkiksi opiskelun ja työn yhteensovittamisen. Yhdenmukaiset opetusmateriaalit parantaisivat opetuksen laatua ja vähentäisivät turhia koulutuksen katkoskohtia, jos maahanmuuttaja esimerkiksi muuttaa työn perässä uudelle paikkakunnalle, Parviainen sanoo.

-Keskeistä kotouttamisessa on toisaalta sekä riittävän kieli- ja ammatillisen koulutuksen tarjoaminen että toisaalta maahan muuttaneella jo hallussa olevien tietojen ja taitojen tunnistaminen ja niiden mieltäminen hyödyllisenä osaamispääomana, Lilli Rasilainen toteaa.

Selvityksen ehdotukset täydentävät ja syventävät vihreän puoluevaltuuskunnan viime syksynä hyväksymiä linjauksia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumiseen. Myös vihreässä vaihtoehtobudjetissa ehdotettiin kotoutumista uudeksi hallituksen kärkihankkeeksi.

– Kotoutumisessa onnistuminen on ollut vihreille tärkeä poliittinen teema jo pitkään. Nyt asia on kuitenkin Suomessa ajankohtaisempi kuin koskaan. Viemme selvityksen ehdotuksia eduskunnassa eteenpäin myös valtiopäivätoimina, Parviainen lupaa.

 

Lisätietoja:

Lilli Rasilainen
Ajatuspaja Visio
044-727 3242 tai

Ville Ylikahri
Ajatuspaja Visio
044-727 3241

Olli-Poika Parviainen
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
050 513 2005

”Kotoutuminen kuntoon! Ehdotuksia kotoutumista tukevan koulutuksen parantamiseksi” -selvitys (2016): www.visili.fi/kotoutuminenkuntoon

Vihreitä ratkaisuja turvapaikanhakijoiden pakolaisten kotouttamiseen (syksy 2015): https://www.vihreat.fi/vihreita-ratkaisuja-turvapaikanhakijoiden-pakolaisten-kotouttamiseen

Vihreä vaihtoehto hallituksen kärkihankkeille (2015): https://www.vihreat.fi/artikkeli/2015/10/vihrea-vaihtoehto-hallituksen-karkihankkeille