Seppo Salminen kritisoi vihreää verouudistusta ja asetti ympäristönsuojelun ja pienituloiset vastakkain (AL 27.12.). Jos haluamme turvata ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden, näin ei kannata tehdä.

Kummeksun Salmisen väitteitä vihreitä äänestävien tulotasosta. Niille ei löydy totuuspohjaa Tampereella äänestysalueiden verotietoja ja vihreiden kannatusta vertaamalla. Asemamme johtavana nuoriso- ja opiskelijapuolueena tuo meille kokemusta myös heistä, jotka joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa kanssa jatkuvassa epävarmuudessa. Esim. itse käytän politiikalta jäävän aikani opiskeluun ja osa-aikatyöhön.

Salminen sai asiat näyttämään todellisuutta synkemmiltä vertaamalla viimeisimpiä veromuutoksia vain viimeisimmän vuoden ansiomuutoksiin. Suuri osa hallituksen toimista ansiotason eteen on tehty aiemmin.

Kuten aiemmin kirjoitin, välilliset verot edellyttävät kompensointia pienituloisille. Asia on toteutettavissa esimerkiksi nostamalla kunnallisveron perusvähennys 3000 euroon.

Salminen tyrmää esityksemme ALV:n ja energiaverotuksen korotuksiksi esittämättä kuitenkaan miten sama miljardi euroa kerätään. Haluaako hän lisää velkaa vai muita veronkorotuksia?

Myös Tampereen kaupungin kustannusten hallintaan tarvitaan perusteltuja ideoita. Valtion velka kansalaista kohden on kymmenkertainen verrattuna Tampereen velkaan kuntalaista kohden. Suomen talous ei kohene Tampereen kehitystä jarruttamalla.

Salminen haluaa ”vähemmän välillisiä veroja”. Haluaako hän kiristää työn verotusta entisestään? Jos hän tarkoitti pääomaverotuksen kiristämistä, olemme samoilla linjoilla. Sillä ei kuitenkaan kerätä miljardia euroa. Työn verotuksen kiristämistä vihreät eivät kannata.

Salmisen edustama SDP vastusti eduskunnassa ympäristöverojen korotuksia esittämättä kuitenkaan miten samat päästövähennykset toteutettaisiin. Tästä huolimatta SDP laski ympäristöverojen korotusten tuotot tuloiksi vaihtoehtobudjettiinsa.

Energian hinta nousee tulevaisuudessa vieläkin enemmän, mikäli energiantuotannon rakenteita ei muokata jo nyt uusiutuvia energiamuotoja suosiviksi. Parempi tuottaa alan osaamista luomalla hyvät kotimarkkinat. Energiaverot tukevat tätä tavoitetta.

Tuloerojen kasvu on vakava uhka ja erityisesti lapsiperheiden köyhyys on hälyttävän yleistä. Tilanne ei kuitenkaan johdu nykyhallituksen tekemistä ALV- ja kulutusverojen korotuksista. Köyhyyttä ehkäistään parhaiten terveellä veropohjalla. Tulevalla hallituskaudella on voitava korottaa ALV- ja haittaveroja ja tehdä lisää tulonsiirtoja pienituloisille.

Olli-Poika Parviainen
Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja