Mielipidevastine Aamulehdessä 28.9.2010

Esko Vuoristo jatkaa taisteluaan (Al 23.09.2010) maksimoidakseen oman ja eräiden muiden kesämökkiläisten omaisuuden karttumisen Hervantajärven rannalla. Vaatimukset eivät ole Tamperelaisten veronmaksajien yleisen edun mukaisia.

Kesämökkien ja pysyvien asuntojen välinen rajanveto on tuttu ilmiö muuallakin. Kunnan velvollisuus on pitää asukkaat palvelujensa piirissä. Siksi on erittäin tärkeää minne kunnassa osoitetaan pysyvää asumista. Vaikka kuntalainen vannoisi, ettei tulisi käyttämään kunnan palveluja, kunnan velvollisuus on palvelut joka tapauksessa järjestää. Kesämökin muuttuessa vakituiseksi asunnoksi on kunnan järjestettävä esimerkiksi koulukyydit ja kotihoitopalvelut, vain muutamia mainitaksemme. On selvää, että verorahojen käyttö pitää suunnata järkevästi, jotta kunta pystyy selviytymään velvoitteistaan.

Muutama vuosi sitten Tampereella väännettiin kättä pikku-ra merkinnästä. Syntyneen päätöksen tuloksena virkistysalueilla olevat loma-asumukset ovat ikään kuin turvassa. Olemassa olevia asumuksia voi kunnostaa ja jopa hieman laajentaa. Jos asumus palaa tai muuten tuhoutuu, sen voi rakentaa uudestaan. Voidaan sanoa, että pikku-ra-päätöksen yhteydessä mökkien arvo nousi yhdessä yössä melkoisesti.

Vuoristo viittaa talon arvonalennukseen, jos loma-asumusta ei voida muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Hän laskee arvonalennukseksi sen mahdollisen rahallisen hyödyn, mikä omistajille tulisi tulevaisuudessa jos he voisivat myydä loma-asumuksensa vakinaisena asuntona. Tämä on jossittelua.

Kesämökkien muuttamisen pysyviksi asunnoiksi on sanottu tuovan lisää kaivattuja pientalotontteja, joita ei kuitenkaan tule lisää ilman uusien tonttien kaavoitusta. Myös Hervannassa on vastustettu rakentamista Hervantajärven rantaan. Mikäli Vuoriston vaatimuksiin suostuttaisiin, olisi seuraava askel jatkumossa pientaloasutuksen laajentaminen Hervantajärven alueella. Ajatus on ongelmallinen myös alueen luontoarvojen takia.

Rantarakentamisen ongelmia on muuallakin Tampereella. Vuoristo viittaa parhaillaan valmisteltavaan Nurmi-Sorilan kaavoitukseen ja antaa ymmärtää asiaan liittyvän salaisia sopimuksia ja muuta kähmintää. Tällaisia ei ole tiedossamme. Ajatus lienee ettei tarvitse kuin vihjaista politiikkojen vehkeilleen, niin se menee täydestä kuin väärä raha.

Rantarakentamista on tärkeää käsitellä laajempana kokonaisuutena paikalliset olosuhteet, kaupunkilaisten toiveet ja eri alueiden luontoarvot huomioon ottaen. Asia ei saa muodostua yksittäisen ryhmän eduntavoittelun välineeksi.

Riitta Koskinen
Puheenjohtaja
Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä

Olli-Poika Parviainen
Puheenjohtaja
Vihreä valtuustoryhmä

Mikko Kriikku
Puheenjohtaja
Keskustan valtuustoryhmä

Leena Rauhala
Puheenjohtaja
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Lasse Oksanen
Puheenjohtaja
Sitoutumattomien valtuustoryhmä