julkaistu Aamulehdessä 11.5.2013
Yrjö Lehtonen kritisoi mielipidekirjoituksessaan vihreitä Rantaväylän tunnelin tukemisesta, vedoten hankkeen ympäristöhaittoihin (”Vihreiden tunnelikanta oudoksuttaa”, AL 6.5.).
Toisin kuin Lehtonen arvelee, tunnelin tarkoituksena ei ole ensisijaisesti autoilun tukeminen, vaan keskustan tuntumassa meluavan tien muuttaminen asuttavaksi alueeksi ja sitä kautta kaupunkirakenteen tiivistäminen ja Näsijärven ranta-alueen saaminen autoilta ihmisille. Tunneli on tätä asiaa edistävä kompromissi, jossa erilaisia intressejä on sovitettu yhteen.
Tunnelille esitetyt vaihtoehdot eivät ole ainakaan tähän asti perustuneet ympäristökuormituksen vähentämiseen vaan päinvastoin pääosin autoilun ylimääräiseen tukemiseen. Ympäristön näkökulmasta vaihtoehto tunnelille voisi olla korkeintaan ns. katuratkaisu josta tunnelin vastustajatkin pääosin vaikenevat ja johon liittyy omat ratkaisemattomat liikennehaasteensa.
Kaupunkirakenteen tiivistäminen on kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin uusien asuinalueiden rakentaminen. Tiiviimpi keskusta-alue lähellä olevine palveluineen mahdollistaa monille myös täysin autottoman arjen.