Mielipidevastine Aamulehdessä 27.4.2010

A Pihlajasaari väitti (AL 24.4.) vihreiden suosivan Tampereen päätöksenteossa yksityisautoilua. Pihlajasaari perusteli väitettään sillä, että vihreät ovat Tampereella olleet mukana päättämässä Rantaväylän tunnelista ja Hämpin parkista.

Rantaväylän tunnelihankkeessa on ensisijaisesti kyse kaupunkikuvan kehittämisestä, uuden kaupunginosan rakentamisesta ja Tampereen hienoimpiin kuuluvan alueen saamisesta kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Rantaväylään liittyvässä vaihtoehtojen vertailussa todetaan tunnelin mm. vähentävän ongelmallista keskustan läpikulkuliikennettä. Tunnelille esitetyt vaihtoehdot ovat monissa tapauksissa perustuneet eritasoliittymiin ja uusiin autokaistoihin eli yksityisautoilun suosimiseen muiden kustannuksella.

Hämpin parkin avulla Tampereen keskustaa saadaan elävöitettyä ja Hämeenkadun joukko- ja kevytliikennepainotteisuutta voidaan lisätä. Vihreiden tavoite on edelleen saada Hämeenkadusta asteittain joukko- ja kevytliikennekatu. Pyrimme siihen, ettei tulevaisuuden Tampereella Hämeenkadulle yksinkertaisesti tarvitse mennä omalla autolla muiden vaihtoehtojen ollessa mielekkäämpiä. Keskustan elinvoimaisuus on välttämätöntä myös alueen yrittäjille ja monipuoliselle kaupunkikulttuurille.

Yhteensä neljään kertaan valtuustossa päätetty rantaväylän tunneli ei ole ristiriidassa raitiotiesuunnitelmien tai seudullisen rakennesuunnitelman joukkoliikennetavoitteiden kanssa. Valtuutettu Pekka Salmi (sd.) esitti (AL 21.4.) raitiotien osittaista rahoittamista Rantaväylän tunnelin rahoituksesta. Demarit ovat olleet päättämässä myös tunnelista, vaikka raitiotiehanke on ollut heidänkin tiedossaan jo vuosia.

Rantaväylän tunnelin rahoituksen valtionosuus on myönnetty vain rantaväylän tunneliin, ei raitiotielinjastoon. Jos luovumme jo päätetystä tunnelista tulevaan ratikkaan vedoten, menetämme tunnelirahojen lisäksi todennäköisesti uskottavuutemme neuvottelukumppanina. Tällöin ratikan rahoitus on vieläkin suuremman työn takana.

Turun ja Tampereen raitiotiet ovat valtion liikennepoliittisen selonteon tulevien hankkeiden kakkoskorissa ja niille on haettava erillinen rahoitus ja tuki valtiolta. Ennen rahoituksen hakemista Tampereen on kuitenkin tehtävä puitepäätös ratikasta. Rahoitusprosessi vie aikaa ja puitepäätös on tehtävä nopeasti, jotta prosessi voi käynnistyä.

Raitiotievaihtoehdon on todettu olevan ekologisesti, ekonomisesti ja logistiikan kannalta mielekäs vaihtoehto Tampereen joukkoliikenteen täydentämiseksi. Vihreät ovat Tampereella ainoa valtuustoryhmä, joka on kannattanut ratikkaa yksimielisesti alusta asti. Raitiotie on edelleen yksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteistamme. Teemme jatkossakin työtä sen eteen, että Tampereen liikenne saadaan vihdoinkin raiteilleen.

Olli-Poika Parviainen

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja