Vastine Aamulehden mielipidesivulla 6.7.2014

Tampereen kaupunginvaltuutettu Heikki Luoto (ps) kirjoitti (AL 2.7.) Tampereen kaupunginvaltuustoon tulevasta esityksestä kaupungin uudeksi kotouttamisohjelmaksi vuosille 2014-2025.

Kotouttamislain mukaan ohjelmasta päätetään kaupunginvaltuustossa. Samassa yhteydessä kunta ottaa kantaa myös pakolaisten vastaanottoon. Päätös tulevasta pakolaiskiintiöstä on siis valtuuston käsissä.

Kotouttamisohjelman uudistamistyöstä on vastannut johtamani työryhmä, joka jätti esityksensä 30.4. Useiden lautakuntakäsittelyjen vuoksi ohjelma on tulossa valtuustoon näillä näkymin vasta syyskuussa.

Kirjoituksessaan Luoto väitti, että kaupunki sijoittaa vuosittain noin 300 kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä Tampereelle. Tässä menevät nyt puurot ja vellit sekaisin. Tampere on vetovoimainen paikka jonne muuttaa paljon ihmisiä ja joka tarjoaa mahdollisuuksia monille. Kaupungissa on esimerkiksi monipuolisia opiskelupaikkoja ja vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta myös työtä ja työpaikkoja.

Suurin osa Luodon mainitsemasta 300 henkilöstä koostuu itsenäisesti Tampereelle muuttavista ihmisistä. Heillä voi olla oleskelulupa humanitäärisin perustein, mutta päätös Tampereelle sijoittumisesta on yksilön oma eikä johdu mistään kaupungin toimenpiteestä, ellei sellaisiksi päätetä laskea esim. ammatillisen koulutuksen paikkamääriä ja yleistä kaupunkimarkkinointia.

Valmistunut esitys kotouttamisohjelmaksi on eri näkemyksiä ja myös kaupungin taloustilannetta huomioiva kompromissi. Työryhmässä tehtiin nyt ensimmäisen kerran selkeä täsmennys siihen, keitä kuuluu kaupungin pakolaiskiintiön piiriin. Tähän asti käytäntö on ollut täsmentämättä Pirkanmaan ELYn ja kaupungin välillä. Tämä on johtanut ajoittain epäselvyyksiin kiintiön täyttymisestä. Mikäli työryhmän esitys menee läpi, itsenäisesti muuttavat ihmiset eivät kuulu pakolaiskiintiöön. Valtaosa pakolaiskiintiöön kuuluvista tulee YK:n alaisen pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta.

Tampereen kaupungilla ei paikallisena toimijana ole sitoumuksia EU:n tai YK:n suuntaan. Sieltä ei myöskään tule suosituksia yksittäisille kaupungeille. Kirjoittaessaan EU:sta tulleista suosituksista Luoto viittaa ehkä eurooppalaisten suurten kaupunkien yhteistyöjärjestö EUROCITIESin kotouttavan kaupungin sitoumukseen, jonka Tampere allekirjoitti vuonna 2010. Suomalaisista kaupungeista sen ovat allekirjoittaneet myös Oulu ja Helsinki.

Huonoissa taloustilanteissa ensimmäisenä työpaikkansa menettävät ovat usein määräaikaisissa työsuhteissa olevia, kuten nuoria tai maahanmuuttajia tai molempia. Maahanmuuttajien työllistymistä edesauttaa tehokas alkuvaiheen kotouttaminen, suomen kielen oppiminen ja muu paikkakunnalle asettautuminen. Näihin tavoitteisiin esityksemme Tampereen kaupungin kotouttamisohjelmaksi tarjoaa vastauksia.

Olli-Poika Parviainen
Apulaispormestari (vihr)
Tampereen kaupunki