Mielipidevastine Aamulehdessä 4.5.2015 ja Tamperelaisessa 9.5.2015

Arto J. Heinämäki oli huolissaan nuorten omaehtoisen kulttuurin asemasta Tampereella (AL 29.5). Aihe on tärkeä ja kaupunki on apulaispormestarikaudellani myös huomioinut sitä aiempaa enemmän. Esimerkiksi kaupungin avustusjärjestelmää on uudistettu enemmän ruohonjuuritason toimintaa tukevaksi.

Johdollani on mm. myönnetty kaupungin Vuoden kulttuuriteko –palkinnot nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa harjoittavalle Maria Mattilan Keltaiselle Talolle ja väliaikaisten tilojen tapahtumakäytöstä syntyneelle Hukkatila ry:lle. Itse tekemisen kulttuuria edustaa myös niin ikään kaupungin palkitsema Annikin runofestivaali sekä Y-festivaali, jolle järjestimme Näsilinnan käyttöön ennen sen remonttia.

Työssäni olen pitänyt johdonmukaisesti esillä sitä, että monipuolinen ruohonjuuritasolta kumpuava kulttuurielämä ja laaja alakulttuurien kirjo tekevät Tampereesta osaltaan kulttuurikaupungin. Myös julkisen taiteen edistäminen etenee kaupunkiorganisaatiossa sillä ajatuksella, että julkinen taide ymmärretään laajasti ja voi pitää sisällään esimerkiksi tapahtumia.

Perinteiset kulttuuripalvelut ja instituutiot ovat tärkeitä, mutta monipuolinen kulttuurielämä tarvitsee myös uusia tapahtumia, nuorten ideoita ja esimerkiksi Pispalan Hirvitalon kaltaisia itse tekemisen keskittymiä. Ruohonjuuritason toiminta ja vakiintunut kulttuurielämä eivät ole vastakkaisia vaan ne täydentävät toisiaan.

Arto Heinämäen mainitsemassa Morkun valtauksessa kaupunki ei ollut osapuoli. Morkun omistaa Senaatti Kiinteistöt, eikä apulaispormestarilla tai sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnalla ollut toimivaltaa asiassa.

Valtuusto vapauttaa minut apulaispormestarin tehtävistä ja valitsee seuraajani 11.5. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että myös tuleva apulaispormestari tulee kiinnittämään huomiota monipuolisen kulttuurielämän turvaamiseen ja uusiin kulttuurin muotoihin.

Olli-Poika Parviainen
kansanedustaja (vihr)
Tampereen apulaispormestari (2011-2015)